Välj en sida

ENFJ Personlighetstyp

Vad är en ENFJ? Bland de mest kända personlighetstest som finns idag är Briggs och Meyers. Det är ganska vanligt att det används vid rekrytering, men även för att du själv vill veta vilken grupp du hör till. Inte så att du får svart på vitt vem du är, och vilka...

läs mer

ESFJ Personlighetstyp

Vad är en ESFJ? Det finns många fördelar med att känna till sin personlighetstyp. Bland annat kan det ge dig möjligheten att acceptera dig själv för den du är. Du måste inte alltid krama in dig i en form som inte riktigt passar, även om alla kanske måste göra något de...

läs mer

ENTJ Personlighetstyp

Vad är en ENTJ? Det är många som tar Briggs och Myers personlighetstest. Även om det inte är vetenskapligt grundat så kan du lära dig mycket om dig själv med bara ett litet test. Detta kan sedan vara till hjälp när du söker jobb eller funderar på ditt yrkesval. Men...

läs mer

ESTJ Personlighetstyp

Vad är en ESTJ? Genom att känna till din personlighetstyp blir det lättare att välja yrke. Eller om du redan befinner dig i en bransch så kan det ge dig större förståelse för dig själv och hur du reagerar i olika situationer. Briggs och Myers definierade det allra...

läs mer

ENTP Personlighetstyp

Vad är en ENTP? Det är bra att lära känna sig själv. Du kan få en större självkänsla när du ser vad du har för starka sidor. Vad bara du kan bidra med i en relation eller på arbetsplatsen. Katharine Briggs och Isabel Myers test har länge använts för att ge en...

läs mer

ENFP Personlighetstyp

Vad är en ENFP? Många personer har blivit hjälpta av att ta ett test och se vilken personlighetstyp de hör till. Myers och Briggs utvecklade sin teori för många år sedan, men den är fortfarande en av de mest använda. När du vet vilken typ du är så är det lättare att...

läs mer

ESFP Personlighetstyp

Vad är en ESFP? När du vet vilken personlighetstyp du tillhör så är det lättare att skapa en plan för din personliga utveckling. Du vet lite bättre hur och varför du fungerar på ett visst sätt och i vilken miljö du verkligen kan blomstra. En av de mest använda är det...

läs mer

ESTP Personlighetstyp

Vad är en ESTP? En del har liknat vikten av att känna till din personlighetstyp med att välja rätt bensin till bilen. Det ligger mycket i denna liknelse. Om du förstår vem du är och hur du fungerar i olika situationer blir det lättare att välja yrkesbana. Det ger dig...

läs mer

INTP Personlighetstyp

Vad är en INTP? Briggs och Meyers personlighetstest är det mest använda över hela världen. Det hjälper dig att känna dig själv. Att veta vilket yrke som passar dig bäst och varför du reagerar på ett visst sätt. Men det kan också vara till nytta när du har med andra...

läs mer

INFP Personlighetstyp

Vad är en INFP? Det är alltid bra att känna till sina starka och svaga sidor. Men i vissa sammanhang kan något anses vara positivt, medan det inte är det i andra situationer. Genom att lära känna din personlighetstyp med hjälp av Myers och Briggs test kan du bättre...

läs mer

INFJ Personlighetstyp

Vad är en INFJ? En anledning till att använda Myers och Briggs personlighetstest kan vara att förstå hur folk egentligen fungerar. De menar att en person faktiskt är ganska förutsägbar. För när du hör till en viss personlighetstyp så är det vanligt att reagera på ett...

läs mer

INTJ Personlighetstyp

Vad är en INTJ? Vissa personlighetstyper som beskrivits av Myers och Briggs är uppenbara. Du känner direkt igen vissa personer i din omgivning, eller kanske rentav dig själv. Andra är inte lika lätta att förstå och du måste ta dig tid att analysera. Framför allt är...

läs mer

ISFJ Personlighetstyp

Vad är en ISFJ? Katharine Briggs och Isabel Myers tog sig verkligen tid att identifiera de olika personlighetstyper som finns runt omkring oss. De kom upp med 16 olika kombinationer som är de vanligaste typerna. Det är intressant att se hur alla passar in i en...

läs mer

ISTJ Personlighetstyp

Vad är en ISTJ? Med Myers och Briggs personlighetstest kan du identifiera din egen och andras typ. Även om det inte är accepterat som vetenskap så ligger det mycket bakom denna teori. Det kan vara till hjälp för någon som vill hitta sin plats i samhället, men även som...

läs mer

ISFP Personlighetstyp

Vad är en ISFP? Det är viktigt att veta vilken personlighetstyp du tillhör. Utan denna kunskap kan det vara svårt att hitta rätt i yrkesval och andra situationer. Fortfarande så är definitionen som gjordes av Isabel Myers och Katharine Briggs för så länge sedan ett av...

läs mer

ISTP Personlighetstyp

Vad är en ISTP? Redan i början av 1900-talet så utvecklade Isabell Myers och Katherine Briggs sin teori om olika personlighetstyper. Trots att det inte har direkt vetenskaplig backning så är det ett av världens mest använda test för självkännedom och personlig...

läs mer