Välj en sida

Vad är en ESFJ?

Det finns många fördelar med att känna till sin personlighetstyp. Bland annat kan det ge dig möjligheten att acceptera dig själv för den du är. Du måste inte alltid krama in dig i en form som inte riktigt passar, även om alla kanske måste göra något de inte riktigt tycker om då och då. Briggs och Myers test har visat sig vara ett av de bästa och mest populära inom området. Allt fler använder det för att kunna förbättra vissa aspekter av sitt liv.
ESFJ betyder extrovert, sinnesförnimmelse (sensing på engelska), känsla och planerande eller dömande. En ganska stor del av befolkningen hör till denna personlighetstyp, runt 12 procent. De har kallats för konsuln, försörjaren eller verkställaren. De är utåtriktade och fattar gärna beslut grundade på känslor och värderingar. Samtidigt så lägger de vikt vid fakta, och föredrar att vara väl organiserade istället för spontana.

Hur fungerar en ESFJ?

ESFJ tycker om att veta vad deras vänner sysslar med. De är sociala personer och föredrar att hålla igång istället för att syssla med teoretiska diskussioner. Samtidigt så är de intresserade av att klättra uppåt och komma någon vart på den sociala stegen. Dock utan att trampa på andra, ESFJ vill gärna att andra ska lyckas och ha det bra.
En ESFJ tror på traditioner och struktur. De känner ett ansvar för att hjälpa andra, men inser samtidigt att inte alla är likadana. Denna känsla för andra genomsyrar både deras professionella och privata liv. För en ESFJ är det viktigt att vara där för andra. För att kunna skapa en stabil atmosfär eller omgivning så tycker de om att ha en position med auktoritet.
För en ESFJ så är andra människor viktiga. De försöker dra dem ut för att förstå vad de behöver, och gör sedan allt de kan för att uppfylla detta. Därför upplevs de som vänliga och sociala. De reagerar inte så bra på konflikt och kritik. Istället är deras drivkraft att ge till andra.
Denna varma känsla för andra går igen i deras relationer. Samtidigt så har de en stark känsla för tradition och gör vad de kan för att leva upp till de ideal som de anser hör samman med en viss roll. ESFJ tycker om när familjen är väl organiserad och med så få konflikter som möjligt. När de är tillsammans med någon som verkligen uppskattar deras ansträngningar kommer de att blomstra upp.

Hur känner jag igen en ESFJ?

Du ser ofta hur ESFJ pratar med alla. Inte för att de måste göra det, som någon sorts plikt. Utan för att de verkligen bryr sig. Därför lyssnar de när andra pratar och kommer ofta ihåg små detaljer vid ett senare tillfälle. Om du har behov för att prata med någon så är ESFJ det perfekta valet.
En ESFJ tycker inte om konflikter och lägger ner en hel del energi på att undvika dessa. Men ibland kan de känna sig sårade om andra inte uppskattar deras ansträngningar att anordna saker och ting. För spontana aktiviteter ligger inte direkt för dem utan de föredrar att själva organisera evenemang eller ta upp ide’er.
När det är en dålig stämning i en grupp gör ESFJ allt de kan för att rätta till det. De har lätt för att uttrycka sig och kan få fram sitt budskap. ESFJ har också en förmåga att rätta till missförstånd, speciellt om den är grundad på bristande kommunikation.

Vilka starka sidor kan en ESFJ bidra med på arbetsplatsen?

ESFJ har inte bara en stark känsla för att hjälpa andra. De är också bra på att organisera och skapa en struktur för att uppfylla detta behov. Därför passar de bra att jobba i en grupp, gärna med andra som är motiverade att gå framåt.
Det är inte bara på en personlig nivå som ESFJ har mycket att ge på en arbetsplats. De trivs med att fullfölja sina uppgifter, så att de kan se resultatet. När de gör något så har de ett speciellt öga för detaljer och ordning. Med andra ord kan du lita på att uppgiften blir fullförd på allra bästa sätt.
En ESFJ kan alltså vara till stor hjälp med att organisera arbetsplatsen eller gruppen, för att sedan se till att allt blir klart. Det ger dem en stor tillfredsställelse att vara till hjälp för andra, samtidigt som de jobbar mot ett gemensamt mål.

ESFJ och stress

Eftersom ESFJ är sociala varelser så kan de lätt bli stressade om de inte har folk omkring sig. Men det är inte tillräckligt att bara vara tillsammans med andra, frånvaron av ett känslomässigt stöd kan också påverka dem negativt. Kopplat till detta är problemet när deras intresse av andra, eller försök att stödja dem, inte uppskattas. Eller när någon avfärdar hur de tänker och känner.
Men ESFJ kan också bli stressad när deras regler och organisation ifrågasätts. De behöver struktur och harmoni för att fungera, och tar gärna ledningen i att skapa det. Men när dessa inte följs eller inte uppskattas så kan de bli stressade.
När de känner sig stressade så tenderar ESFJ att jobba ännu hårdare med att bli färdiga med sina uppgifter. Men de håller också ett öga på andra och uttrycker sin uppskattning för deras bidrag. Problemet är att de då koncentrerar sig mer på andra och lätt försummar sina egna behov.
Om stressen är extrem så kan ESFJ visa ett helt omvänt uppförande. De blir då kritiska och hittar fel i allt som andra gör. Istället för att vara stödjande så bryr de sig inte alls om vad som händer med andra. Samtidigt så blir de pessimistiska och ser ingen vidare framtid. Vid diskussioner så kan de komma upp med tankar som är opraktiska och inte alls går att fullfölja.

Vilka karriärer passar bäst för ESFJ?

ESFJ passar allra bäst på arbetsplatser som är väl organiserade. Här kan de få möjlighet att fullföra sina uppgifter och samtidigt stödja andra att göra det samma. De är plikttrogna och strävar alltid efter att bibehålla harmonin i gruppen. Kommunikation, plikt och personlig service är vad de är som allra bäst på. Därför brukar de följande karriärerna passa bra för ESFJ:
• Barnomsorg
• Undervisning
• Matlagning och servering
• Polis
• Receptionist
• Kurator
• Präst
• Tandläkare

Vilka karriärer bör en ESFJ undvika?

Eftersom ESFJ är sociala och trivs med andra människor så är ensliga yrken inget för dem. De tycker ofta inte om att sitta och syssla med information eller data. Det är också viktigt för dem att ha en stabil vardag, de vill veta vad de kan förvänta sig. Därför kan yrken där uppgifter eller inkomst varierar allt för mycket vara en utmaning. Bland de karriärer som en ESFJ helst bör undvika ingår:
• Programmerare
• Frilansare
• Skådespelare
• Advokat
• Pilot
• Jordbrukare
• Ekonom

Några berömda ESFJ personligheter

ESFJ tycker om att vara vän med alla, eller i alla fall vänlig. De sprider harmoni och glädje omkring sig. Bland de mer kända ESFJ personligheterna genom tiderna så finner du: Jessica Biel, Jennifer Garner, Tyra Banks, Martha Stewart, Ray Kroc, Nancy Kerrigan, Whitney Houston, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Tina Turner, Desmond Tutu och Prins William.

Vad tycker en ESFJ om att göra?

Även på sin lediga tid så är ESFJ aktiv med att hjälpa andra. Detta kan inkludera frivilligt arbetet inom olika organisationer eller föreningar, kanske i kyrkan. De använder en stor del av sin tid och energi till att vara tillsammans med familjen för att fira högtider och andra traditioner. Men även matlagning och bjudningar rent allmänt, allt för att kunna vara tillsammans med andra. När de sportar så väljer de också sociala sporter, gärna i ett lag.

Fakta om ESFJ

ESFJ har ett stort intresse för att andra ska lyckas. De hjälper och uppmuntrar dem gärna. Samtidigt så har de en stark känsla för ansvar och jobbar hårt för att fullföra sina uppdrag. En ESFJ är lyhörd för sina omgivningar. Om det är problem eller saknar harmoni så märker de detta direkt. Och sätter då igång med att försöka fixa det hela.
När folk omkring dem uppskattar deras ansträngningar och samarbetar med dem så trivs ESFJ som allra bäst. För dem så är organisation, regler och traditioner av yttersta vikt. Därför så sätter de ofta familjen främst, den allra äldsta och viktigaste gruppen. ESFJ ger mycket av sig själva, både på arbetsplatsen och i privatlivet.
ESFJ är bra på att organisera, och de är kända för att få saker och ting gjorda. Denna förmåga kommer väl till pass eftersom de också håller sig hårt till regler. Allra helst vill de att andra runt omkring dem ska ha samma etik, för det leder till den harmoni de så gärna önskar. Detta inkluderar en kunskap om sociala positioner och tar ofta på sig olika roller för att upprätthålla denna ordning.
För ESFJ är det ett personligt ansvar att se till att alla har det bra. De drar sig inte för att hjälpa till och sätter vanligtvis andras välfärd framför sin egen. Men de är också allvarligt inriktade och praktiska. När något måste utföras så kommer de före eventuella nöjen. Men den allra största uppgiften är alltid att ta hand om andra.