Välj en sida

Vad är en INFJ?

En anledning till att använda Myers och Briggs personlighetstest kan vara att förstå hur folk egentligen fungerar. De menar att en person faktiskt är ganska förutsägbar. För när du hör till en viss personlighetstyp så är det vanligt att reagera på ett särskilt sätt, speciellt i lite krångligare situationer. Att känna till sin personlighetstyp kan därför vara till hjälp för både dig själv och andra.

INFJ är en intressant kombination, en personlighetstyp som inte alls är så vanlig. I står för introvert, N för intuitiv, F för känslor och J för dömande eller planerande. De har ibland kallats för rådgivare eller advokater, med en positiv klang. Detta är en person med starka värderingar som med lite eftertanke kan användas till stora saker.

Hur fungerar en INFJ?

INFJ är kreativa och har en stark känsla för andra. De vill att alla ska kunna lyckas med sina förutsättningar och uppgifter, och de är villiga att bistå dem så gott det går. Detta kan ta sig uttryck på flera olika sätt, och är inte begränsat på något sätt. Ofta ser de en persons potential eller behov långt innan någon annan uppmärksammat det, även personen själv. För en INFJ har känslor och visioner, de baserar sina handlingar mer på detta än på fakta och logik.

En INFJ är principfast och noggrann, du kan verkligen lita på dem. De trivs mycket bra med organisation och struktur, så att de kan jobba på i lugn och ro. Eftersom de baserar sina beslut och handlingar på subjektiva faktorer kan det ibland vara svårt för andra att riktigt förstå sig på dem, att få ett grepp om hur de tänker och fungerar. För en INFJ är det självklart att vara där för andra, att realisera deras drömmar och önskningar.

Till att börja med så kan en INFJ verka tyst och känslig, vilket de faktiskt också är. Men vartefter tiden går så upptäcker du hur pass starka deras åsikter är. De reflekterar ofta på etik och värderingar, och har klara tankar om vad som är rätt och fel. Bara för att de inte uttrycker sig med en gång eller på ett starkt sätt betyder inte det att de är utan mening eller principer.

Hur känner jag igen en INFJ?

Det är vanligt att INFJ har starka åsikter och är villig att kämpa för dem. Men inte på ett jobbigt eller högljutt sätt. Istället är det fråga om inre övertygelse, de kan se framåt på ett sätt som inte är många förunnat. Ofta så kanaliserar de denna förmåga till att hjälpa andra. Det är sällan de utnyttjar sina talanger för personlig vinning. De är inte så intresserade av att främja sin egen sak.

En INFJ har lätt för att prata med och förstå andra. De ses som sociala och är lätta att få kontakt med. Många gånger så använder de sin kreativitet och insikt för att skapa balans på arbetsplatsen, i hemmet eller rent allmänt runt om i världen. För dem kan godhet övervinna det mesta, och de praktiserar vad de lär. Själva är de ganska komplicerade, och har ett rikt inre liv. Det är inte alltid så lätt att lära känna dem, men det är väl värt ansträngningen.

Vilka starka sidor kan en INFJ bidra med på arbetsplatsen?

På en arbetsplats kan en INFJ verkligen komma till sitt rätta som personlig rådgivare. De kan se något i en person även om denne inte har insett det själv. Eftersom de har en varm personlighet är de villiga att hjälpa och bistå andra med att gå framåt. Men de gör aldrig något utan övertygelse, och deras tankar om vad som är rätt eller fel är relativt klara.

En INFJ är lojal och håller verkligen fast vid vad de anser viktigt. De har höga principer och kämpar för dem. Deras förmåga att bedöma andra och se vad de kan ge gör dem väl lämpade för att ta ledningen i olika projekt. De ser långsiktigt och jobbar sig sedan fram till denna lösning. Det är dock viktigt att låta dem få uttryck för sin tankeverksamhet. När arbetsplatsen är organiserad och de tillåts utnyttja sina talanger, ofta genom att alltid ligga ett par steg före, så kan de åstadkomma mycket.

INFJ och stress

Eftersom en INFJ tycker om struktur och organisation kan motsatsen göra dem ganska så stressade. Samtidigt så har de behov av att kunna utveckla sitt eget sätt att arbeta på. Därför är de inte bra med allt för restriktiva omgivningar, där arbetet är monotont eller kontrollerat. Samma sak gäller om det är för mycket input. Det vill säga när en INFJ måste ta in allt för många detaljer eller fakta, istället för att kunna förlita sig på sin inre intuition. Ett exempel kan vara när de kör genom en ny stad, där nästan all information är okänd och i ett överflöd.

Trots att en INFJ tycker om andra människor och gör en hel del för att hjälpa dem kan det bli för mycket. Ibland kan allt för mycket socialt liv och umgänge med andra göra dem stressade. De har behov av tid för sig själva och sina tankar. Samtidigt är konflikter i relationer extra svårt för INFJ, de har så starka känslor för andra att det leder till stress.

Något annat som kan vara svårt för en INFJ är när andra ifrågasätter deras värderingar. Eller när någon är falsk, något som berör dem djupt inne. Ibland kan det dock vara en ganska liten sak som att bli avbruten som ger dem en stressig reaktion. Allt som kan störa deras inre balans och koncentration.

Vilka karriärer passar bäst för INFJ?

För en INFJ är det viktigt med personlig tid och utrymme. De har mycket att ge men måste få ganska fria tyglar för att kunna vara riktigt kreativa. Detta innebär dock inte att de trivs med kaos, tvärtom är en organiserad arbetsplats bra för dem. Bara den inte är för restriktiv. En INFJ använder gärna sina förmågor till att hjälpa andra utvecklas, vilket kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Bland de bästa yrkena för INFJ finner du:
• Lärare
• Präst
• Psykolog
• Författare
• Arkitekt
• Marknadsföring

Vilka karriärer bör en INFJ undvika?

INFJ trivs med att jobba bakom kulisserna. Deras sinnen är fyllda av visioner och tankar men de har inget behov av att hävda sig själva. Istället fokuserar de gärna sina ansträngningar på att hjälpa andra uppfylla sin potential. De har behov av lugn och ro, men under organiserade former. Där de kan vara kreativa och hjälpsamma. Några yrken som inte rekommenderas för INFJ är de följande:
• Politiker
• Revisor
• Kontor och administration
• Försvaret

Några berömda INFJ personligheter

INFJ är inte en stor grupp bland olika personlighetstyper men eftersom de är mycket kreativa så finns det en hel del kända personer bland dem. Bland annat sådana som hade sina egna framtidsvisioner och inte klarade av att hålla sig inom ramarna. Till exempel: Taylor Swift, Carl Jung, Fyodor Dostoevsky, Adolf Hitler, Nicole Kidman, Florence Nightingale och Jimmy Carter.

Vad tycker en INFJ om att göra?

Många INFJ tycker om att umgås med folk även på sin fritid. Men inte i stora grupper utan gärna lite intimare situationer där de kan utbyta tankar. Sin kreativitet uttrycker de gärna med konst eller musik. De skapar eller spelar gärna själva, men tycker minst lika mycket om att njuta av andras alster. En INFJ läser mycket och deltar gärna i kulturella evenemang.

Fakta om INFJ

En INFJ är inte alltid så lätt att förstå sig på. De har starka tankar och kreativa visioner, vilket kan verka främmande för andra. Ibland tar det längre tid för andra att omfatta de möjligheter en INFJ ser, även om det handlar om dem själva. De pratar känslor istället för fakta, ett språk som det kan vara krångligt för andra att lära sig.

Men det är också dessa varma känslor för andra som gör dem till socialt accepterade personer. De är omtyckta, men har hela tiden behov av lite extra tid för sig själva. Allt för mycket socialt umgänge är inte bra för dem, det är med lugn och ro som de verkligen kan åstadkomma stora saker. Därför kan de ibland upplevas som slutna, speciellt när de drar sig undan lite grand.

INFJ har en stark förmåga att läsa av andra personer och de litar mycket på sin intuition. Om de är i en situation att hjälpa andra utveckla sina talanger eller inre möjligheter så kan en INFJ göra stor skillnad i folks liv. De fokuserar och jobbar dock helst med andras situationer. Det är inte så lätt för dem att prata om sig själva, utan de delar bara med sig med några få utvalda vänner.

Ibland kan världen runt omkring dem upplevas som lite för hård av en INFJ. De flesta baserar inte sina handlingar eller lägger ner så värst mycket tid på andra. Men även om en INFJ kan bli besviken så ger de inte upp i sin strävan att göra sin omgivning en bättre plats. De tror på sina ideal och är villiga att jobba för dem.