ISFJ Personlighetstyp

Vad är en ISFJ?

Katharine Briggs och Isabel Myers tog sig verkligen tid att identifiera de olika personlighetstyper som finns runt omkring oss. De kom upp med 16 olika kombinationer som är de vanligaste typerna. Det är intressant att se hur alla passar in i en kategori och hur det påverkar flera delar av deras liv.

ISFJ står för Introvert Sensing Feeling Judging, en intressant personlighetstyp. Introvert Sinnesförnimmelse Känsla och Planerande. En person som tycker om att jobba ensam. Som gärna baserar sig på fakta och inte abstrakta ideer. Fungerar som allra bäst där det finns struktur och organisation. Inte direkt spontan och flexibel. Men allt detta balanseras av ett behov att hjälpa andra. En känsla för hur alla andra har det och vad de kan behöva.

Hur fungerar en ISFJ?

En ISFJ har beskrivits som en försvarare. Någon som tar hand om andra. Men även en person som bygger sina beslut på information. Samlar in fakta och analysera det innan de kommer fram till en lösning. Därför kallas de ibland för folkliga ledare. Deras behov av att alla ska uppnå sina mål eller fullföra sina uppgifter gör dem villiga att sträcka ut en hjälpande hand. Ibland så tänker de mer på hur andra har det än på sig själva.

Ordning och reda är viktigt för en ISFJ. En väl strukturerad arbetsplats med tydliga uppgifter är därför det bästa sättet för dem att fungera. Men de är villiga att jobba hårt själva för att detta ska vara möjligt. De är lojala och respekterar traditioner, du kan alltid lita på en ISFJ. De kräver en hel del av sig själva men gör också allt för att hjälpa andra med deras uppgifter.

Hur känner jag igen en ISFJ?

Sakta men säkert är en del av ISFJ. Först ska du ha alla fakta, som ska analyseras. Ingen detalj är för ringa för att inte ses noga på. När du har allt på plats kan du fatta ett beslut eller gå vidare med projektet. En ISFJ är plikttrogen och ger inte upp. Framför allt när det handlar om andras trivsel och förmågor. De är pålitliga och önskar att andra känner till detta om dem. För de vill ta hand om sina medmänniskor, medarbetare eller familjemedlemmar.

En ISFJ har starka värderingar. De tror på kultur, tradition och stadga. Med ett stort intresse av fakta och logik kombinerat med ett intresse för andra människor har de mycket att ge. Ibland kan en ISFJ vara lite rädd för att uttrycka sig. Att komma upp med något nytt. Men eftersom de också drivs av en stark känsla för andra så är det möjligt att överkomma det. När en ISFJ känner sig förstådd och uppskattad är det lättare med förändringar. De kan ta risker och utforska nya områden på ett helt annat sätt.

För en ISFJ gäller det att överväga alla fakta och situationer innan de fattar ett beslut. De vill undvika att göra misstag och lär sig gärna från tidigare begångna sådana. Samtidigt så är det viktigt för dem att hålla sig till värderingar och framför allt då hur dessa kan påverka deras medmänniskors välmående.

Vilka starka sidor kan en ISFJ bidra med på arbetsplatsen?

En ISFJ kan vara en stor tillgång för sin arbetsplats. De är lojala och hårt arbetande. Deras arbetsmoral innebär att de inte ger upp utan du kan alltid lita på att de fullför sina uppgifter. Och att de gör det noggrant samt metodiskt. Allt baserat på fakta och tidigare kunskaper. Men samtidigt så är de varma och hjälpsamma mot andra. De är vänliga och tillmötesgående. Har en önskan att alla ska lyckas väl och är villiga att offra en del av sig själva för att stödja alla andra.

ISFJ är bra på att organisera både sig själv och andra. De förväntar en hel del av alla runt omkring sig, men är där för att se till att allt fungerar. Istället för att bara ge order så har de stor empati och medkänsla. Samtidigt så är de kreativa och lyckas ofta bra med sina uppgifter. Bland annat för att de verkligen vill uppfylla sin plikt och ge allt.

ISFJ och stress

Som alla andra personlighetstyper så kommer de grundläggande dragen fram lite extra när en ISFJ är stressad. Det som är basen i deras typ, logik och hårt arbete, blir nu en livboj. De drar sig gärna tillbaka för att gå igenom alla fakta. Det måste finnas en lösning någonstans. En ISFJ går gärna tillbaka och ser på tidigare misstag eller liknande situationer. Ser om det går att dra lite lärdom från dessa.

Om stressen fortsätter eller trycket är för hårt är det lätt för en ISFJ att förlora en del av sin förmåga att tänka klart. De blir negativa och upplever att allt bara går åt fel håll. Men detta är mer en reaktion på extrem stress. Ju jobbigare en situation desto mer kommer de svaga delarna av personligheten fram.

Vilka karriärer passar bäst för ISFJ?

En ISTJ trivs bra där det finns struktur och organisation. De deltar gärna i att skapa denna sorts arbetsmiljö. Eftersom de är bra på att samla data och läsa av information har de ofta framgång i dessa situationer. ISTJ personer trivs med att jobba hårt, men behöver stabilitet för att kunna fungera som allra bäst.

Eftersom en ISFJ har en sådan fantastisk kombination av värme, lojalitet och arbetsetik så finns det flera intressanta yrkesval. De passar naturligtvis bra när de får uttrycka sin medkänsla på ett påtagligt sätt. Samtidigt så är de bra på att organisera och missar inte en enda liten detalj. De har en kreativ sida som fungerar ännu bättre tack vare att de är så praktiska. Lämpliga yrken för ISTJ skulle kunna vara:
• Inredningsdesign
• Grafiker
• Sjukvård
• Bankväsendet
• Präst
• Administration

Ett antal av dessa yrken liknar kanske inte så mycket på varandra. Men de fokuserar på en viss del av ISFJ personlighetstyp. Hårt arbetande personer passar in överallt, och i många situationer måste du ha koll på fakta eller bakgrund.

Vilka karriärer bör en ISFJ undvika?

Något som de flesta ISFJ inte tycker om är snabba förändringar. De har lite svårt att komma ur sin komfortzon och hoppa på något nytt. Därför kan yrken där du ständigt reser och gör något annorlunda hela tiden vara påfrestande. Yrken med mycket teori är inte heller så attraktiva. Även om de har både den intelligens och erfarenhet som krävs för jobbet. En ISFJ vill nämligen hitta lösningar, de vill analysera och komma någon vart. Därför har de följande yrkena visat sig vara mindre attraktiva:
• Försäljning
• Marknadsföring
• Maskinteknik
• Fotograf

Några berömda ISFJ personligheter

Det kanske inte är så konstigt att se hur moder Teresa finns med bland kända ISFJ personligheter. Tillsammans med Tiger Woods, Halle Berry, Agatha Christie, Aretha Franklin och Kate Middleton.

Vad tycker en ISFJ om att göra?

Till och med på fritiden så kommer den varma delen av ISFJ personlighet fram. De tycker om att hjälpa andra ha det bra. Detta innebär att de ofta stödjer sin familj och vänner i deras aktiviteter. Annars så trivs många ISFJ med matlagning, trädgårdsarbete eller målning. Deras kreativa sida kan få sitt uttryck här och de är också lätta att kombinera med deras intresse av andra. De tycker också om att vandra i naturen, gå på picknick eller kanske se en film.

Fakta om ISFJ

En av de dominerande egenskaperna hos en ISFJ är känsla för vad andra kan behöva. Men det stannar inte bara vid en känsla utan ISFJ är kända för att sätta andra före sig själva. Att göra allt de kan för att hjälpa andra nå fram till sina mål och klara av sina uppgifter. Det är bland annat därför som de passar så bra inom vården. Det är inte för inte som de kallas beskyddare eller försvarare.

Det är speciellt effektivt när denna varma känsla balanseras med ett öga för detaljer. En ISFJ tycker om att samla in fakta och logiskt analysera en situation. De ser på tidigare situationer eller lösningar och lägger allt detta tillsammans för att verkligen ha ett grepp över sin uppgift. Många ISFJ är också bra på att lägga ut orden. De kan inspirera andra att göra mer än vanligt. En sorts folklig ledare brukar de kallas.

För en ISFJ är samhället och dess struktur viktig. Traditioner och kultur spelar en stor roll för dem och de är ofta villiga att anpassa sig för att passa in. De ser det goda omkring sig och är villig att kämpa för det. Detta kan inkludera hitta sätt och metoder för att leda sig själv och andra i rätt riktning.

Men det kan vara jobbigt för en ISFJ också. De ha behov av att kunna tänka fritt. Att få gå igenom alla fakta steg för steg och komma fram till lösningar. Om detta inte är möjligt kan de bli stressade. Så när en situation kräver snabba beslut eller de tvingas följa andras arbetsmetoder blir det inte lika bra. Deras sinne måste få tid att analysera all information. Det är så de jobbar väl och kan åstadkomma som allra mest.