Välj en sida

Vad är en ISTJ?

Med Myers och Briggs personlighetstest kan du identifiera din egen och andras typ. Även om det inte är accepterat som vetenskap så ligger det mycket bakom denna teori. Det kan vara till hjälp för någon som vill hitta sin plats i samhället, men även som en del av anställningsprotokollet.

ISTJ är en förkortning av Introvert Sensing Thinking Judging, det vill säga Introvert Sinnesförnimmelse Tanke och Planerande. Detta är en av de större grupperna, med runt 13% av befolkningen som sägs höra till den. Du är en logistiker och ledare, med stor känsla för vad som ska göras. En ISTJ tar gärna ansvar för sina handlingar och kan känna sig stolt över vad de åstadkommer. Att uppfylla sin plikt är också viktigt. De ger allt för att kunna fullfölja sina uppgifter.

Hur fungerar en ISTJ?

En ISTJ drar inga snabba slutsatser utan vill ha kontroll över fakta först. Tar sig tid att analysera och samla in information för att sedan kunna fatta ett väl avvägt beslut. Samtidigt så handlar det inte om att krångla till livet utan istället finna fram praktiska lösningar baserade på vad de sett. ISTJ personer tycker om att ta itu med utmaningar och tänker långsiktigt framåt. Detta kombinerar de med metoder och lösningar som har fungerat tidigare.

För en ISTJ kan det kännas jobbigt när folk inte jobbar lika hårt som dem, och framför allt om de möter oärliga människor. Eftersom de har en mycket stark pliktkänsla och arbetsetik föredrar de ofta att jobba ensamma. Eller att deras ställning och oberoende utveckling är klart uttryckt, på ett eller annat sätt. De vill gå framåt och inte hindras av andras oförmåga.

Hur känner jag igen en ISTJ?

En ISTJ tänker mycket och vill helst ha alla fakta innan de fattar ett beslut. De bygger sin struktur på logik och gärna efter att ha gått igenom allt noga. Deras sätt att leva är organiserat och lämnar inte allt för mycket åt slumpen. Detta kan ibland vara jobbigt för dem eftersom livet sällan är en rak linje. Deras ärlighet gör att de ofta erkänner sina misstag, det viktiga är att sanningen kommer fram. Återigen något som kan göra dem sårbara, och leda till vissa komplicerade situationer.

Tradition är något som en ISTJ uppskattar. Allt som har lite stadga är tilltalande för dem. Därför tycker de allra bäst om att ha en strukturerad miljö. Både på jobbet och i privatlivet. Men inte monoton eller tråkig på något sätt. En ISTJ tycker om att ta itu med svåra uppgifter och sakta men säkert resonera och jobba sig fram till en lösning. Du kan lita på dem, för de ger aldrig upp.

Vilka starka sidor kan en ISTJ bidra med på arbetsplatsen?

En ISTJ har en mycket bra förmåga att organisera och analysera fakta. Detta gör dem till nyckelpersoner i olika projekt eller på arbetsplatsen. Speciellt som det är kopplat med lojalitet och pliktkänsla, vilket gör att de jobbar hårt och målinriktat. De jobbar som bäst när målen är klart formulerade och de vet vart de är på väg. Deras motvilja för att ge upp kan vara till nytta på jobbet, de är kända för att fullgöra sina uppgifter.

Med en förmåga att analysera fakta och komma fram till slutsatser så kan de fungera väl som ledare. Men gruppen runt omkring dem måste antingen ha samma vilja att jobba hårt eller i alla fall respektera ISTJ personen för dessa egenskaper. De driver sig själva att ge allt och om andra är lite lata eller mindre intresserade så kan det bli svårt. För en ISTJ kan det fungera både i en chefsposition och som medarbetare. Deras förmåga att se alla detaljer gör dem till en värdefull kugge i helheten.

ISTJ och stress

Under stress brukar din personlighetstyp verkligen komma fram till ljuset. När allt är lugnt så är det lättare att göra det som förväntas av dig eller som du lärt dig är bra. Men när trycket ökar så kommer ofta det du har inuti fram på ett helt annorlunda sätt. För en ISTJ uppstår det ofta stress om inte andra gör vad de ska, eller om de är falska på något sätt. Eftersom denna personlighetstyp själv är så nitisk kan det vara svårt för dem att handskas med en stressfylld situation där andra inte gör det samma. Då är det lätt att komma upp med lösningar som är kortsiktiga. Samt att bli kritisk mot andra, utan att se sin egen del i det hela.

Men det är också vanligt att en ISTJ drar sig undan lite under stress. Inte för att sura, utan för att kunna tänka igenom fakta och se vad som kan göras åt det hela. Du kanske går igenom liknande situationer som du upplevt tidigare och väljer en lösning som du vet fungerar. Eller så är det läge att samla in mer information och försöka få ett grepp om situationen. På flera sätt och vis är detta ett bra sätt att handskas med stress. Genom att leta efter ett sätt att ta sig ur problemet blir det mer kortvarigt.

Vilka karriärer passar bäst för ISTJ?

En ISTJ trivs bra där det finns struktur och organisation. De deltar gärna i att skapa denna sorts arbetsmiljö. Eftersom de är bra på att samla data och läsa av information har de ofta framgång i dessa situationer. ISTJ personer trivs med att jobba hårt, men behöver stabilitet för att kunna fungera som allra bäst. De har också en förmåga att lägga märke till och bry sig om detaljer. Bra yrken för ISTJ kan vara:
• Administration
• Polis och försvar
• Projekthantering
• Undervisning, tekniska ämnen
• Rent allmänt tekniskt inriktade yrken
• Ingenjör
• Advokat

Många av dessa yrken involverar att fatta beslut baserat på fakta. Du måste vara objektiv och kunna se långsiktigt, efter att ha behandlat all information. Sättet att jobba är logiskt och organiserat, precis som en ISTJ fungerar.

Vilka karriärer bör en ISTJ undvika?

En ISTJ tycker om att jobba med fakta, men är inte lika dragen till att jobba med människor. De trivs bäst när de kan jobba i sin egen miljö, som bör vara strukturerad och väl definierad. Därför kan det vara svårt med yrken som inte har en stadig lunk, utan där varje dag är helt annorlunda. Plötsliga situationer där snabba beslut måste fattas kan vara stressigt för dem. Deras starka känsla för ärlighet gör det också bäst att inte jobba på ett ställe där du måste smickra andra och ställa in dig på något sätt. De följande yrkena kan därför vara bäst att undvika för en ISTJ:
• Psykolog
• Marknadsföring
• Fest- eller evenemangsarrangör
• PR

Några berömda ISTJ personligheter

Det är alltid intressant att se vilka kändisar som har en viss personlighetstyp. Bland de mer kända ISTJ befinner sig drottning Elisabeth, Condoleezza Rice, George Washington, Sting, Ingvar Kamprad och Julia Roberts.

Vad tycker en ISTJ om att göra?

För en ISTJ är det viktigt att analysera och basera sina beslut på fakta. Därför tycker de ofta om att spela schack, där logiska lösningar verkligen behövs. Något annat som kan vara tilltalande för dem är datorspel, eller att se på sport. Men de trivs också med att utöva olika aktiviteter, även om de ofta väljer mer enskilda sporter som golf. Fysisk hälsa är viktig för dem och de försöker hålla sig i form.

Fakta om ISTJ

En ISTJ är inte kall och jobbar på som en robot, men ibland kan de ge det intrycket. De är konservativa och relativt allvarliga. Till och med på sin fritid så väljer de gärna att göra något som är värdefullt eller användbart. Som att organisera alla jackor på en fest eller något liknande. En annan anledning till detta är att de inte riktigt känner sig bekväma med småpratande. Deras starka sida är inte i sociala sammanhang.

ISTJ tycker om att hålla i trådarna och kan även stimulera andra att jobba. De analyserar fakta och tänker på hur de kan nå fram till målet. Vägen dit kännetecknas av hårt arbete och lojalitet. De tycker inte om när andra slackar av, och driver även sig själva ordentligt. Men de har inte behov av att synas utan jobbar gärna på i tysthet. Även i sitt privatliv är de diskreta på flera sätt och vis.

Eftersom de är drivna av logik och fakta så brukar de inte tycka om abstrakta diskussioner eller uppgifter. Det ska vara tydligt vad uppsåtet med något är, så att de kan börja inhämta de data som behövs för att lösa uppgiften eller klara av projektet. De lägger stor vikt vid detaljer, och använder gärna en steg-för-steg-metod för att komma fram till slutet.

För en ISTJ är det viktigt att ha ordning och reda i sitt lilla universum. De omfattar inte förändringar så bra utan vill helst bara sitta och jobba på med sina uppgifter. Många gånger så föredrar de att använda de metoder de är vana vid och som har visat sig fungera. Framför allt så är de pålitliga och nitiska. Du kan lita på att något blir gjort om du ber en ISTJ.