ISFP Personlighetstyp

Vad är en ISFP?

Det är viktigt att veta vilken personlighetstyp du tillhör. Utan denna kunskap kan det vara svårt att hitta rätt i yrkesval och andra situationer. Fortfarande så är definitionen som gjordes av Isabel Myers och Katharine Briggs för så länge sedan ett av de bästa sätten att lära känna dig själv.

ISFP står för Introverted, Sensing, Feeling, Perceiving. Det vill säga introvert, intuition, känsla och perception. De har kallats både för äventyrare och kompositörer, denna grupp som är den fjärde mest vanliga bland allmänheten. Många av dem är kvinnor, även om marginalen mellan könen inte är så väldigt stor.

Hur fungerar en ISFP?

En ISFP finner glädje i livet. De lever i nuet och följer gärna med i dess naturliga svängar, passar på att njuta av det de upplever. ISFP är spontan och flexibel, men på ett relativt tystlåtet sätt. Det är inte så lätt att komma dem nära, men av sina vänner upplevs de som varma och vänliga. Och de är mycket lojala mot dem de håller av. Eftersom de har en stark kreativitet så trivs de bäst med lite lösare struktur så de kan få utlopp för sina talanger.

Denna kreativitet kommer inte alltid till uttryck genom konst, utan är mer en fråga om att använda estetik och egna tycken till att påverka sina omgivningar. Många av dem har en motvilja mot att vara inrutade eller helt enkelt följa konventionen. Istället försöker de töja på gränserna med sin kreativitet. Detta kan ibland skapa friktion, men balanseras av deras inbyggda motvilja för konflikter. De kan vara mycket charmiga och knyter gärna nya kontakter.

Hur känner jag igen en ISFP?

ISFP tycker om att experimentera. De har mycket skönhet och estetik inom sig och dessa vill de omvandla i praktiken. Livet är till för att utforskas och de vägrar acceptera något bara för att det är så. Detta gör dem oförutsägbara och spontana, till och med de som står dem nära hänger inte alltid riktigt med i svängarna. Allt är intressant även om det vackra är mer lockande än annat.

En ISFP skryter inte med sig själv utan ser efter sätt att hjälpa andra. De är känsliga och jobbar som bäst om de slipper vara fokus av diskussionen. Istället är de fantastiska i stödjande roller och ställer alltid upp för andra, ser aktivt efter sätt att hjälpa. Men samtidigt så har de sina personliga värderingar och viker inte undan från dem. En ganska bra kombination där principer kopplas med empati och vänlighet.

Du märker inte av en ISFP genom vad de säger direkt utan mer hur de agerar. De begär inte så mycket av andra men har alltid ett öga öppet för hur de kan ge stöd och hjälp. Till att börja med kan de verka lite kalla nästan, men i rätt ögonblick så kommer de fram och ger det stöd som behövs just då. För de har en mycket varm sida, utan att vara framfusiga och högljudda. Många gånger lägger de mer fokus på att hjälpa andra än på sig själva. Det är något som ger dem tillfredställelse och faller sig naturligt för dem.

Vilka starka sidor kan en ISFP bidra med på arbetsplatsen?

En ISFP är inte ambitiös och strävar inte efter stora saker. Istället vill de njuta av livet just nu och suga ut det vackra som finns. De är toleranta och accepterar andras egenskaper vilket gör att de kommer väl överens med sina arbetskamrater. Om arbetsplatsen är estetiskt tilltalande och det finns utrymme för personlig utveckling så kommer ISFP att jobba bättre. Många gånger så har de visat sig ovärderliga när deras naturliga böjelse att hjälpa och stödja andra får fritt utlopp. En arbetsgivare som inser hur ISFP fungerar kommer att ge dem lite friare tyglar så att de verkligen kan blomstra.

ISFP och stress

Eftersom en ISFP har starka känslor för estetik och kreativitet kan en allt för strukturerad omgivning leda till stress. När de inte har en chans till att utvecklas och använda sina förmågor fritt utan hela tiden pressas in i en form, till exempel. Något liknande sker när de tvingas gå emot sina väl förankrade principer eller värderingar, det de tror på.

Men en ISFP kan också bli stressad om de måste sortera allt för mycket fakta. Eller om de har för stora krav på sig. Denna personlighetstyp är artistisk och vill kunna flyga fritt. Om de blir kritiserade eller inte uppskattas så leder det vanligtvis till stress. De är lite känsliga när det kommer till detta, och utövar inte heller påtryckningar på andra.

Vid stress så blir en ISFP till att börja med ännu mer uttalad i sin personlighet. De drar sig gärna undan och fokuserar på nuet, istället för att se de långsiktiga konsekvenserna av ett visst handlingssätt. Om stressen fortsätter blir de ofta kritiska och till viss del självdestruktiva. Istället för att lyckas fixa det de håller på med så blir situationen gärna värre.

Vilka karriärer passar bäst för ISFP?

Artisten eller äventyraren trivs som allra bäst när de kan få utlopp för sin kreativitet. Eftersom de vanligtvis använder den till at stödja och hjälpa andra så kan de vara till stor nytta i olika situationer. De vill inte ha allt för stark organisation på arbetsplatsen utan har behov av personlig tillväxt och utveckling. Bra yrken för ISFP kan vara:
• Sjukvård
• Hantverk
• Undervisning
• Musik

Vilka karriärer bör en ISFP undvika?

Det är viktigt för en ISFP att ha möjlighet att jobba på sitt eget sätt, de klarar sig inte så bra under påtryckningar eller stark struktur på arbetsplatsen. Eftersom de inte är något vidare på att organisera och planera så kan det också begränsa karriärsvalet. Monotona eller tråkiga jobb kan leda till stor stress. Bland de yrken som inte passar en ISFP så bra hittar du:
• Administration
• Finansiell planering
• Bokföring
• Chef eller styrelse, ledarposition

Några berömda ISFP personligheter

Det finns flera kända musiker som är ISFP, och ett antal av dem har varit banbrytande inom sin genre. Men även flera skådespelare och idrottsmän är representerade. Det kan inte vara lätt för politiker eller andra ledare om de är ISFP, men det är naturligtvis möjligt. Berömda ISFP inkluderar: Michael Jackson, Lady Gaga, Jim Morrison, Brad Pitt, Paris Hilton, Fred Astaire, David Beckham, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Marie Antoinette, Ulysses S. Grant samt Prince Harry.

Vad tycker en ISFP om att göra?

Många ISFP tycker om att ha en aktiv fritid. De uttrycker sig gärna genom konst eller sport, och tycker även om att njuta av andras alster. För fysisk aktivitet brukar de föredra individuella sporter som simning, skidåkning eller dans. Ofta har de också ett intresse av naturen och utforskar gärna sina omgivningar. Små intima bjudningar passar dem sedan alldeles utmärkt, där de riktigt kan komma nära andra.

Fakta om ISFP

ISFP är känsliga på flera sätt och vis, även med sina fysiska sinnen. Många av dem har en speciell koppling eller förhållande till djur och barn. De föredrar att uttrycka sina känslor och sin kärlek på ett praktiskt sätt, och de är verkligen lojala. Som motsats har de inte så stor fallenhet för att uttrycka sig verbalt, något som de därför gärna undviker. Ibland kan de därför verka reserverade och svåra att lära känna. Men när du väl funnit en vän i en ISFP så har du en riktig skatt. De håller fast vid de personer de tycker om och gör allt de kan för att vara ett bra stöd för dem.

Samtidigt så är de inte så benägna till konflikter. Även om de har starka övertygelse så föredrar de att jobba i skymundan. Världen kan förändras genom skönhet och estetik, ett steg i taget. ISFP är optimistiska och tror på det goda. Eftersom planering och beslutsfattande inte är deras starka sida väljer de ofta den klaraste vägen framåt, även om detta inte alltid är det bästa valet. Det kan låta lite flummigt men de har ofta djupt liggande principer.

För en ISFP är livet till för att njutas av. De lever i nuet och utforskar gärna det de har omkring sig. När ett tillfälle kommer upp tar de gärna chansen, speciellt om det inkluderar en chans att vara kreativ. Men de propsar inte på sina egna tankar i relation till andra. Istället har de ofta en benägenhet att bara finnas där. Hålla sig nära ifall någon behöver hjälp, inte för att påverka dem att byta åsikt. Deras livsstil är viktig för dem, ett val de gjort, och de vill inte gärna ändra på den.

Det är inte för inte som ISFP kallas för artisten bland personlighetstyperna. De har en fantastisk förmåga med konst, musik och andra uttryck för skaparglädje. För dem faller det sig naturligt att jobba med olika material. Eller helt enkelt arrangera sitt liv på ett estetiskt tilltalande sätt. Eftersom de inte är ambitiösa handlar det mer om att leva för tillfället, att själv kunna njuta av det vackra omkring sig. Men att leva i nuet kan också innebära risktagande. Något som ofta lönar sig, för många ISFP är framgångsrika inom de områden de sysslar med.