Välj en sida

Vad är en ENTJ?

Det är många som tar Briggs och Myers personlighetstest. Även om det inte är vetenskapligt grundat så kan du lära dig mycket om dig själv med bara ett litet test. Detta kan sedan vara till hjälp när du söker jobb eller funderar på ditt yrkesval. Men det är även ett bra sätt att förstå dig själv rent allmänt.
ENTJ står för Extroverted, Intutition, Thinking och Judging. En kombination där du är extrovert och känslig men samtidigt trivs med logik och organisation. Du grundar dina beslut på fakta, och föredrar att ha en organiserad struktur omkring dig. Samtidigt så siktar ENTJ mot framtiden med en önskan om förbättring. Anförare och verkställare är uttryck som använts för att beskriva personlighetstypen ENTJ.

Hur fungerar en ENTJ?

ENTJ är seriösa och målinriktade. De har en klar bild av vad de vill åstadkomma, men är villiga att improvisera längs vägen för at nå fram. Ju snabbare du sätter igång desto bättre, resten ordnar sig alltid. En utmaning är till för att övervinnas, och ENTJ organiserar gärna gruppen för att de ska lyckas. Folk runt omkring känner sig inspirerade av deras karisma och förmåga att få igång andra.
Det handlar alltså om naturliga ledare. ENTJ har auktoritet och utstrålar det självförtroende de känner. Ibland kan det nästan bli för mycket, för de balanseras inte så mycket av en mer känslig sida. Istället kan de ibland upplevas som hänsynslösa eftersom resultatet är viktigare än eventuella förluster. De kan lätt dominera och överskugga svagare personligheter.
Även i sitt privatliv så är ofta ENTJ stark i sina åsikter. De vill att paret ska jobba tillsammans för att uppnå framgång i relationen. Eftersom de ofta har en stark vilja och vet vad de vill så kan de upplevas som dominerande. Om det uppstår konflikter går de rakt fram och försöker lösa dem. Ibland kan det vara svårt för dem att tänka på sin partners känslor eftersom de är så upptagna med att klara av ett problem. De trivs som allra bäst med en partner som är oberoende och stöder dem i deras beslut. Samt inte har något emot att de tillbringar en stor del av sin tid på jobbet.

Hur känner jag igen en ENTJ?

En ENTJ tycker om att grunda sina beslut på logik. De resonerar igenom saken och bestämmer sig sedan. De är inte kända för att vara direkt flexibla utan tycker om när det är ordning och reda på torpet. Något som gör dem till bra ledare är att de snabbt kan se var något inte fungerar. De är duktiga på att lägga märke till när en metod inte är effektiv.
Samtidigt så använder ENTJ sitt skarpa intellekt till att hitta lösningar. De har en förmåga att tänka långsiktigt vilket naturligtvis bidrar till att de snabbt finner fram till nya sätt och metoder. ENTJ tycker om att ta ledningen, de kan stå på sig och klarar av att dominera andra på sätt och vis. De kan också vara objektiva och analysera en situation på ett ingående sätt. Detta ger dem chansen att se de svaga länkarna för att kunna eliminera dessa.
Det kan vara svårt för en ENTJ att dela med sig av sina känslor. För dem så har logik och problemlösning en viktigare position här i livet än vad du känner. Inte så att de medvetet sårar andra eller stänger inne sina tankar. Ofta är de starkt lojala mot de personer de bryr sig om. Men de har ofta en tendens att tänka känslor istället för att känna dem.

Vilka starka sidor kan en ENTJ bidra med på arbetsplatsen?

Det är inget problem att sätta en ENTJ som chef för en större grupp. De har karisma och kan mycket väl ta hand om uppgiften. Eftersom de är bra på att hitta nya lösningar och direkt ser när något inte är bra så kan de bidra till en effektiv och väl fungerande arbetsplats.
Om arbetsplatsen är strukturerad med utrymme för personlig utveckling kan de göra underverk. En klar som ENTJ har är att förvandla ide’er och förslag till ett konkret handlingssätt. Något som faktiskt fungerar och som leder projektet till en högre nivå.
Inom dessa ramar kommer ENTJ verkligen till sin rätt. Med en stark karisma kan de motivera folk att jobba. De ser framåt och är inte rädda för att ta risker. Skulle de möta på hinder tar det inte lång tid förrän de funnit en väg omkring det.

ENTJ och stress

När ENTJ är under stress så blir deras ledande personlighet ännu starkare. Du kan nästan säga att de blir lite jobbiga, för de vill befalla och bestämma över andra utan någon vidare hänsyn till konsekvenserna. För dem handlar det om att hitta en snabb lösning och om andra inte ser nyttan av dessa så kan det inte hjälpas.
Under stark press eller stress så kan ENTJ dra sig undan från andra. De blir känsliga och klarar inte av att höra kritik. Deras känslor blir starkare och de har en tendens att göra saker impulsivt.
Med tanke på hur driven en ENTJ kan vara så är det inte så konstigt att de blir stressade när andra inte tänker på samma sätt. Individer som ger upp och inte kämpar på gör ENTJ stressad, de tycker inte om att jobba tillsammans med så kallade förlorare.
Lite grand i samma linje blir ENTJ stressad när andra inte förstår vad de vill ha uttryckt. De tycker att deras lösning eller metod är den allra bästa. Och många gånger så är den faktiskt det, de har en fantastisk förmåga att hitta svaga och starka sidor i ett projekt. Men när någon ifrågasätter eller har andra åsikter kan ENTJ känna sig hotad och stressad.

Vilka karriärer passar bäst för ENTJ?

ENTJ passar bra på arbetsplatser som är organiserade men där de har en chans att använda sina talanger. De är motiverade och jobbar hårt, men önskar att detta bekräftas. Det är också viktigt för ENTJ att ha likasinnade kollegor, tillsammans kan de nästan göra mirakel. Bra yrken för ENTJ inkluderar:
• Personlig finansiell rådgivare
• CEO
• Inköpschef
• Arkitekt
• Kemisk ingenjör
• Mikrobiolog
• Professor
• Tandläkare

Vilka karriärer bör en ENTJ undvika?

ENTJ har lite svårt med att lyda under någon annan. Allra helst ska de vara den motiverande kraften, den ledande stjärnan. Därför kan karriärer som inte tillåter dem att vara kreativa och gå framåt vara mindre lämpade. Det samma gäller för monotont arbete där någon annan bestämmer vad som ska göras. Karriärer att undvika kan vara:
• Sjuksköterska
• Polis
• Tjänsteman
• Präst
• Socialarbetare
• Barnpsykolog
• Receptionist
• Förskolelärare

Några berömda ENTJ personligheter

Det finns många starka personligheter, riktiga ledartyper, som hör till ENTJ. Trots att det inte är en så stor del av befolkningen som är ENTJ, och att ännu färre är kvinnor, så finns det en ordentlig lista på berömda ENTJ, inklusive: Margaret Thatcher, Angela Merkel, Winston Churchill, Bill Gates, Harrison Ford, Peter Sellers, Carl Sagan, Garry Kasparov, Ice-T, Adele och David Letterman.

Vad tycker en ENTJ om att göra?

Många ENTJ är så fokuserade på sin karriär att de inte har tid för så mycket mer. Eller så gör de saker på sin fritid som kan vara till nytta för jobbet. Bland det de kan tänkas trivas med är att organisera olika tillställningar, ta ledningen i en lokal klubb eller förening, samt se på sport. Om de själva är aktiva inom en sport så är det troligtvis en som involverar mycket tävling mot andra.

Fakta om ENTJ

En ENTJ är vanligtvis inte till freds utan en utmaning. De behöver ett problem som ska lösas, och där de får använda alla sina talanger. ENTJ trivs som allra bäst när de kan organisera sin grupp och få dem att nå fram till målen. De har en enastående förmåga att se framåt och förstå långsiktiga mål eller konsekvenser.
Det kan vara svårt att ha en ENTJ student i klassen. De blir lätt uttråkade och tror att de kan allt. Det faktum att de ofta är mycket smarta och duktiga elever gör inte saken bättre. En liknande situation kan uppstå på arbetsplatsen. De är vanligtvis direkta och säger vad de tänker. Om du inte har ett starkt grepp om vad du säger eller gör så märker de det med en gång. Och drar sig inte för att säga något om det.
Men denna förmåga att se svagheter och märka om något inte är riktigt rätt kan utnyttjas på ett positivt sätt. Genom att ge ENTJ chansen att använda denna talang så kan de hitta snabba lösningar. De ser om ett system, metod eller något annat på arbetsplatsen inte är det optimala. Du kan nästan alltid lita på att de kan se felen mycket snabbare än någon annan.
För en arbetsgivare som uppskattar denna personlighetstyp och ger dem den frihet de behöver kan ENTJ vara till stor nytta. De är inte bara bra att se vad som måste göras i en viss situation. För dem är det också en del av utmaningen att få andra att jobba mot detta mål. De är utåtriktade och gladlynta, men med en stark vilja. ENTJ får saker och ting utförda, men inte alltid med takt eller medvetenhet om andras känslor.