INTJ Personlighetstyp

Vad är en INTJ?

Vissa personlighetstyper som beskrivits av Myers och Briggs är uppenbara. Du känner direkt igen vissa personer i din omgivning, eller kanske rentav dig själv. Andra är inte lika lätta att förstå och du måste ta dig tid att analysera. Framför allt är det viktigt att känna sig själv, för att på bästa sätt kunna utnyttja det du har inuti.

INTJ- Introvert, Intuition, Thinking and Judging. Det vill säga en introvert person med intuition som baserar sig på logik och planerande. För att bättre förstå en sådan person är det dock bäst att dela upp det i lite mindre bitar, och se hur de kompletterar varandra. Detta är en ovanlig personlighetstyp och framför allt är det mycket få kvinnor som hör till den här gruppen.

Hur fungerar en INTJ?

En INFJ har en stor förmåga att analysera och lösa problem. De är innovativa och kreativa, men samtidigt så satsar de mycket på logik. Ju mer komplex ett problem är desto bättre. För de kan se lösningar och möjligheter där alla andra kör fast. På grund av sin unika kombination av intuition, visioner och logik så kan de ofta se den stora bilden. Det är inte för inte som INTJ kallas för master mind, ett geni eller en intellektuell virtuos.

Förutom att de har en förmåga att resonera och bygga på fakta så ser en INTJ hela tiden efter sätt att förbättra ett system eller situation. Detta är inte bara uppenbart på arbetsplatsen men även på fritiden, i hemmet och hos sig själva. De ser vilken potential de själva och andra har och arbetar sedan mot att uppnå denna.

Många upplever INTJ som samvetslösa och kalla. Men det är långt ifrån fallet. Istället har de ett kontrollbehov, de vill veta varför något är som det är. För dem är det mesta i livet en uppgift, något att analysera och finna fram nästa steg för. Till viss del är det en del av deras önskan om frihet, att kunna få vara ifred och jobba med sina lösningar. För att uppnå detta så planerar de och jobbar ofta med att utmanövrera omgivningen. Kanske inte alltid uppsåtligt, men med samma resultat.

Hur känner jag igen en INTJ?

För en INTJ är det lättare att handskas med teorier, tankar och målsättningar än med andra människor. Inte så att de är direkt asociala, de trivs bara så mycket bättre när de kan ha lugn och ro för att bearbeta sina målsättningar och ide’er. Många gånger så föredrar de att vara ensamma än med folk som inte förstår dem. Det är inte ovanligt för dem att välja sina vänner bland likasinnade, det vill säga intellektuellt stimulerande personer.

En INTJ tycker om att ha en viss kontroll över sin situation. De har en stark känsla för vad som är möjligt och vad som kan bli resultatet. För dem är det viktigt att se logiken bakom något och att förstå hur det fungerar. Sedan använder de gärna sina talanger till att skapa något nytt, att pressa framåt mot oanade höjder. Det är ganska vanligt att en INTJ är perfektionist, de vill hela tiden förbättra sig och komma vidare.

Det finns inga gränser för kunskap och en INTJ tycker om att förkovra sig. Ofta har de redan från ung ålder varit kända för att läsa mycket. Deras kunskapstörst fortsätter genom hela livet och de älskar att gå djupare in i vissa ämnen. Men om de inte tycker något är intressant så är det svårt att få dem att lära sig något. De föredrar ofta att hålla sig inom den sfär som de själva valt. Men här är de verkligen enastående.

Vilka starka sidor kan en INTJ bidra med på arbetsplatsen?

En INTJ har mycket att bidra med på en arbetsplats i och med att de kan se framåt. De har en bra förmåga att komma upp med förslag på konkreta lösningar och sätt för att göra en sak eller process bättre, enklare eller mer effektiv. Men för att komma fram till detta har de behov av att få jobba på ifred, dock under strukturella förhållanden. De fungerar som allra bäst när det är möjligt med personlig utveckling och arbetsmetoder, inom ramarna för en väl definierad organisation.

Det är alltså viktigt att en INTJ har en bra arbetsmiljö för att kunna fungera. Om de respekterar sina överordnade, vilket måste gå åt båda hållen, så kommer de att vara en stor tillgång för vilket företag som helst. Det är viktigt att de har mycket att göra, uppgifter som kräver en viss tankeverksamhet. Annars är det lätt hänt att de börjar använda sitt intellekt för att samla kunskap om medarbetare, arbetsmetoder eller annat som inte är direkt uppbyggande.

INTJ och stress

När en INTJ upplever stress är det lätt för dem att vända sig inåt. De blir ännu mer introverta och föredrar att dra sig undan. Detta ger dem en möjlighet att analysera fakta och komma upp med en lösning, ett sätt att komma bort från stressen. Men om den fortsätter eller om det är fråga om kronisk stress så kan de andra delarna av deras personlighet ta över. De förlorar förmågan att logiskt hitta lösningar och det blir svårare för dem att se det stora perspektivet.

Vissa saker kan vara extra stressigt för en INTJ. Ett exempel är om de inte får tillräckligt med tid för att vara ensamma, eller om det är allt för mycket oväsen omkring dem. De har behov av att kunna vända sig inåt och hitta lösningar, bearbeta fakta samt sätta det i samband med de möjligheter och planer de ser. Om de inte har någon vägledning eller uppsåt med livet eller arbetsuppgifterna så kan det också leda till stress.

Vilka karriärer passar bäst för INTJ?

Det allra bästa för en INTJ är när de har någorlunda fria tyglar, men med en tanke bakom det hela. De behöver ha något att sätta tänderna i, ett problem eller situation som behöver utvecklas. För att det ska fungera jobbar de allra helst ensamma eller i alla fall i sin egen takt. De kan då förvandla en tanke till en fungerande process som leder till framgång. Vissa yrken som passar en INTJ inkluderar:
• Ingenjörer
• Rådgivning
• Psykolog
• Lagstiftning
• Arkitekt
• IT

Vilka karriärer bör en INTJ undvika?

De flesta INTJ tycker om att ha en uppgift som de kan lösa. Ett problem som de måste analysera eller en vision som ska förvandlas till något konkret. De trivs mycket bra med att jobba hårt, men allra helst ensamma. Därför bör de undvika yrken som gör att de måste ha mycket kontakt med andra människor. Samtidigt så har de behov av stimulans, vilket inte alla jobb kan ge dem. Bland annat bör de undvika dessa yrken:
• Lärarassistent
• Receptionist
• Fritidsgård
• Tandhygienist

Några berömda INTJ personligheter

Du hittar många politiker bland INTJ, hela sju av Amerikas presidenter. Ganska naturligt även ett stort antal vetenskapsmän, speciellt inom områden som matematik och fysik. Flera sportstjärnor är INTJ, men då främst inom individuella sporter. Dessa är en del av kändisar som är INTJ: Hillary Clinton, Woodrow Wilson, Martina Navratilova, Bobby Fischer, Isaac Newton, John Nash, C.S. Lewis, Jane Austen, Ludwig van Beethoven, Mark Zuckerberg och Jodie Foster.

Vad tycker en INTJ om att göra?

Även på sin fritid så kommer personlighetstypen ut. En INTJ tycker om att läsa, och ta olika kurser. Men de är också intresserade av konst och kulturella evenemang. De spelar gärna data- eller videospel. För de som sportar är det främst grenar som du utövar ensam som lockar, typ simning eller maratonlöpning.

Fakta om INTJ

En INTJ är oberoende och sätter denna egenskap högt. De tycker om att kunna samla in fakta som stödjer deras visioner för att sedan skapa en plan för att uppnå målen. För en INTJ är det stimulerande med problem, det ger dem något att ta itu med. De trivs inte med monotona eller underordnade positioner, utan de vill vara den ledande hjärnan bakom processen.

Eftersom dessa personer trivs med sitt eget sällskap och tankar upplevs de ofta som allvarliga och något reserverade. Men bakom denna tystlåtenhet gömmer sig ett öppet sinne som är nyfiket på världen omkring dem. De vill gärna förstå vad det är som får något att fungera eller varför det är på ett visst sätt. När det kommer till sitt eget arbete är de perfektionister och detta kan ofta spilla över på deras förväntningar av andra.

Trots att INTJ inte är direkt sociala eller varma i sin personlighet så har de en viss attraktion. Denna ligger i att de är säkra på sig själva och vad de anser vara den bästa lösningen eller tillvägagångssättet. Men de förväntar sig också att andra ska se visheten i deras slutsatser, den är ju logisk och väl genomtänkt.

För en INTJ är det stimulerande och uppfriskande att diskutera problem med andra intellektuella. Men om någon kommer upp med tankar som inte är logiska eller väl genomtänkta så drar sig INTJ inte för att peka ut detta. Tack vare att de har en stark självkänsla och vet vad de gör så kan du ha ett mycket intressant utbyte med dem.