Välj en sida

Vad är en ENFJ?

Bland de mest kända personlighetstest som finns idag är Briggs och Meyers. Det är ganska vanligt att det används vid rekrytering, men även för att du själv vill veta vilken grupp du hör till. Inte så att du får svart på vitt vem du är, och vilka egenskaper du har. Men det kan vara en fingervisning om hur du fungerar i olika situationer. Detta gör det lättare att sätta samman en grupp där alla har sina speciella styrkor att bidra med.
ENFJ betyder extrovert, intuitiv, känsla och dömande. Detta involverar att försöka se det goda i andra, och vad de har för potential. Till en viss gräns så jobbar du också mot detta mål. Men det allra viktigaste är ordning och harmoni så ENFJ går aldrig för långt. Denna personlighetstyp kallas ibland för läraren eller verkställaren, men även protagonisten. En liten del av befolkningen, bara två procent, hör till denna personlighetstyp.

Hur fungerar en ENFJ?

ENFJ är en intressant kombination, en personlighetstyp med mycket att ge för andra. Faktum är att de ofta ger av sig själva 100% för att hjälpa andra. En ENFJ kämpar för det som är viktigt, sociala frågor eller människors värderingar. I denna process kan de ofta förena andra, skapa en grupp som går vidare mot ett gemensamt mål. Samhörighet och övertygelse är viktiga. ENFJ är villig att stå fast vid allt detta även om det uppstår motgångar eller svårigheter.
En ENFJ är beslutsam och det tar en hel del för dem att ge upp. Inte bara i sin strävan att hjälpa andra eller jobba mot sina övertygelser. De gör också allt de kan för att uppfylla andras förväntningar på dem. Det viktiga är hela tiden harmonin i gruppen. ENFJ klara av ganska mycket för att hålla samman sin grupp.
Eftersom ENFJ kan uttrycka sig väl så är de bra på att snabbt rätta till problem. De tycker inte om missuppfattningar i kommunikation utan använder denna förmåga till att åtgärda det asap. När de säger något så lyssnar folk vanligtvis eftersom de är klara och tydliga, det är inte mycket som undanhålles.

Hur känner jag igen en ENFJ?

ENFJ är en stark personlighetstyp med en bländande karisma. Folk dras till denna sorts personer och de är naturliga ledare. Allt detta balanseras dock av deras önskan att hjälpa andra. Att göra gott och kämpa för det de tror på. De inspirerar andra till att göra något av dem själva, men också för sina värderingar.
Du märker av en ENFJ. De drar sig inte för att säga vad de tycker och är bra på att kommunicera. Deras styrka ligger på en personlig nivå, de trivs med att ha människor omkring sig och försöka nå ut till dem. De använder både logik och känslor för att få folk att förstå.
Ibland kan ENFJ gå lite för långt i sin omtanke för andra. De ser potential och drivkraft i personen och engagerar sig helhjärtat i att hjälpa dem. Men de andra kanske inte är redo för denna kraft, och de kan drivas allt för långt. Mer än de klarar av. Samtidigt så är denna starka känsla för att andra kan lyckas en inspiration som lyfter folk omkring en ENFJ att göra det där lilla extra.

Vilka starka sidor kan en ENFJ bidra med på arbetsplatsen?

ENFJ är experter på att inspirera och uppmuntra andra. De trivs med organisation, men bara till en viss gräns. Det måste finnas utrymme för personlig tillväxt och stimulans. Deras förmåga att uppmuntra andra leder till att folk omkring dem drar fram sin produktivitet. När någon tror på dig så ger du alltid lite extra, och med motivation kan du komma långt. Kombinera detta med någon som är bra på att organisera andra och du har en dynamisk, framgångsrik verksamhet.
För en ENFJ faller det sig naturligt att begrunda vad andra har att komma med. De lyssnar på alla och fattar sedan beslut som är till godo för hela gruppen. Detta gör dem till mycket bra ledare och kan verkligen bidra till att arbetsplatsen blir mer effektiv.

ENFJ och stress

Denna personlighetstyp verkar vara den minst påverkade av stress. Detta kan ha något att göra med hur ENFJ når ut till andra. De har ofta ett starkt socialt stöd, och en till synes bottenlös optimism. Men naturligtvis så finns det vissa situationer som kan vara svåra även för en ENFJ. Som alla andra tar det ganska mycket press innan deras allra svagaste sidor kommer fram, men det är helt möjligt.
Ofta så reagerar en ENFJ fysiskt på stress. De utvecklar olika sjukdomar, ofta sådana som inte reagerar så lätt på vanlig medicinering. Fibromyalgi och IBS är vanliga symptom på att ENFJ lever i en stressfylld situation.
För ENFJ är andra personer fokus. De koncentrerar sig alltid på att andra ska ha det bra och uppfylla sina mål. Därför händer det ibland att ENFJ inte ser hur de själva mår. Det är lätt hänt att lägga fokus utanför dig själv och inte klara av att läsa av det som sker i ditt inre. Till sist så exploderar de och då är det inte alltid så lätt att veta vad som är den egentliga orsaken.
Till att börja med så brukar ENFJ försöka fixa något när de känner sig stressade. De samlar gruppen, uttrycker sin uppskattning och försöker hitta lösningar. Det verkar positivt men de ser inte verkligheten och beräknar inte kostnaderna för att fullföra dessa projekt. Om stressen fortsätter eller är extrem så kan ENFJ gå åt motsatt håll. De blir kritiska och börjar ignorera andras känslor, samt finner fel med precis allt.

Vilka karriärer passar bäst för ENFJ?

En ENFJ väljer alltid andra människor framför sig själva. De är varma och inspirerande. Ofta ser du hur folk känner sig motiverade när de talar, och de har verkligen förmågan att uttrycka sig väl. Deras sociala och kommunikativa kompetens är enorm, så ofta söker de sig till ledande positioner. Bland de karriärer som ENFJ passar bra i finner du:
• Lärare
• Läkare
• Psykolog
• Försäljare
• Författare
• Socialarbetare
• Advokat

Vilka karriärer bör en ENFJ undvika?

Eftersom ENFJ är dragna till andra människor, med en naturlig känsla för vad andra kan klara av, så är de inte lika väl lämpade för rent tekniska yrken. Men även om de är bra ledare så låter de ofta sina känslor komma före logik. Detta kan också skapa stress i yrken eller tjänster där du måste vara lite tuffare och se på verksamheten som en helhet. Monotona eller allt för begränsade jobb kan också vara svåra för en ENFJ. Karriärer de helst bör undvika kan vara:
• Revisor
• Maskintekniker
• Snickare
• Försvaret
• Dataprogrammering
• Elektriker

Några berömda ENFJ personligheter

ENFJ tycker om att hjälpa andra. Ibland kan detta upplevas som att de lägger näsan i blöt. Men att de inspirerar och motiverar är ett faktum. Listan på berömda ENFJ personligheter är ett bra bevis på detta. Några kändisar som är ENFJ inkluderar; Barack Obama, Oprah Winfrey, Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, Katy Perry, Morgan Freeman, Sean Connery, Nigella Lawson, Demi Lovato, Michael Jordan och Eric Fromm.

Vad tycker en ENFJ om att göra?

På sin fritid tycker ENFJ om att ha folk omkring sig. De anordnar gärna bjudningar eller andra tillställningar. Men museum, konst och musik spelar också en stor roll för dem, likaså använder de sin tid till att skriva. Ett populärt sätt att skapa som de gärna ägnar sig åt är matlagning, men då allra helst gourmetmat.

Fakta om ENFJ

En ledare eller lärare som förväntar sig det allra bästa av folk omkring dem brukar se stora resultat. ENFJ kan verkligen inspirera och motivera andra bara genom sin förmåga att se det goda i andra. De ger allt för att du ska lyckas, och blir ofta allt för involverade i andras liv. Men på det stora hela så kan dessa egenskaper vara till nytta för alla.
ENFJ har en genuin känsla för andra och kan uppleva deras problem på ett akut sätt, som om de var deras egna. Samtidigt så är de optimister och jobbar hårt för att lösa situationen. De ser vilken potential andra har och kan använda sin karisma för att övertala dem. Detta ger andra en motivation att förbättra sig själva eller det mål som ENFJ har i åtanke.
Denna human sida av ENFJ är inte reserverat bara för de som finns runt omkring dem i deras närhet. Istället jobbar de gärna för större mål i samhället. De tror verkligen att du kan förändra något genom att gå samman. Därför är de också ganska känsliga för feedback, de vill gärna få det bekräftat att de hörs. Det är ganska självklart att de helst vill vara omtyckta, deras motiv för att blanda sig i andras liv är altruistiskt.
ENFJ trivs där det är harmoni och organisation. De gör allt de kan för att undvika konflikter, ibland på bekostnad av sig själva. Som partner är de omtänksamma och uppmuntrande, precis som i arbetslivet. De fungerar som allra bäst när de har folk omkring sig som uppskattar deras generösa och varma personlighet.