INFP Personlighetstyp

Vad är en INFP?

Det är alltid bra att känna till sina starka och svaga sidor. Men i vissa sammanhang kan något anses vara positivt, medan det inte är det i andra situationer. Genom att lära känna din personlighetstyp med hjälp av Myers och Briggs test kan du bättre utnyttja alla dina egenskaper. Du kommer att veta när du ska använda dem men också när det är bäst att ta ett steg tillbaka.
INFP står för introvert, intuitiv, känslor samt perception. Det är en person som tycker om att vara ensam och som föredrar sin intuition hellre än kalla fakta. Beslut ska fattas grundat på känslor och värderingar, och allra helst ska de vara spontana eller flexibla. De har ibland kallats för idealister och medlare.

Hur fungerar en INFP?

En INFP är positiv och idealistisk. Även i den mest jobbiga personen försöker de se något gott. Samtidigt så gör de vad de kan för att förbättra en svår situation eller hjälpa en hopplös människa. INFP är inte så högljudd oh trivs bra med att hålla sig på sidan. Men du kan vara säker på att de har stora krafter inom sig, med en passion som då och då flammar upp.
För en INFP är principer viktiga. När de väl har kommit fram till vad de tycker så håller de sig till detta. De föredrar moral, ära och dygd. För dem är det viktigaste tanken som ligger bakom deras handlingssätt. Principer är viktigare än belöningar eller straffande konsekvenser. Om något är rätt ska du bara göra det. Denna inställning är inte alltid så lätt för andra att greppa, och många förstår inte de starka känslor som ligger bakom en viss åsikt.

Hur känner jag igen en INFP?

En INFP har en inre glöd. De tror på det goda i andra och bryr sig inte så mycket om verkligheten de ser omkring sig. Istället så vägleds de av sina egna värderingar och principer. Detta är också något de önskar för andra och de gör en hel del för att stödja sina medarbetare och andra i sin strävan att uppfylla sig själva. Men utan att vara påstridiga eller insistera, de anser helt enkelt att detta är något viktigt.
Själva så försöker de hitta sin plats genom att utforska olika vägar och tankar. Eftersom INFP är kreativa och artistiska så tycker de om att kunna få utlopp för sin strävan på olika sätt. Det är inte så viktigt med tradition för INFP. Den kan vara bra men först måste de få klart för sig vad de själva tycker om något. De vill vara autentiska och unika, att vara ärlig mot sig själv är viktigare än att passa in i en grupp eller kategori.
Till att börja med kan en INFP verka kall och reserverad. De är inte snabba med att visa upp sitt inre, utan det är förbehållet de personer som de känner sig nära med. Men om du lyckas komma igenom den yttre skölden så hittar du en stark person med mycket att ge. INFP tycker om att diskutera djupare ämnen som andlighet, etik, värderingar och hur du kan växa som människa. De är nyfikna och har ett öppet sinne, och söker alltid efter en djupare mening i sig själva och andra.

Vilka starka sidor kan en INFP bidra med på arbetsplatsen?

En INFP tycker om att jobba med något som de anser är viktigt. De har mycket att ge med sin förmåga att förstå svåra problem. INFP tycker om att leta efter lösningar och är ofta benägna att pröva nya vägar. Speciellt om det kan hjälpa andra. När de jobbar med projekt som kan vara till nytta för någon eller något de tror på så kommer deras egenskaper verkligen fram till sitt bästa. Personlig utveckling och tillväxt är viktigt för dem. Inte bara för egen del men även för andra.
Det går bra för INFP att jobba i grupp, men de vill ha en viss frihet att göra det på sitt eget sätt. Konflikter är inte något för dem, utan de vill ha bra kommunikation och samarbete. Vanligtvis så föredrar de också att de andra delar deras åsikter och ideal. Med sin kreativitet och fasta principer kan de ofta vara en motiverande faktor för andra.

INFP och stress

Det kan leda till stor stress om INFP inte har möjlighet att vara sig själv. Vare sig det är jobbet eller andra människor, om deras individualitet är ifrågasatt kan det bli svårt. Detta inkluderar även monotona eller mindre viktiga arbetsuppgifter.
För INFP är det också svårt att bli ifrågasatt. De tror på sitt inre och vill använda det till att hjälpa andra. Om detta inte respekteras eller de möts med en negativ anda så blir de stressade. Eftersom de är starkt individuella så kan det vara svårt för dem att umgås eller arbeta i stora grupper.
Andra saker som kan stressa en INFP inkluderar pressen att organisera sin tid. De fungerar som allra bäst när de har frihet och kan fullfölja projekt på sina egna sätt. Därför stressas de av att tvingas fatta beslut eller när de har en tidsfrist att uppfylla.
När INFP upplever stress blir de ofta negativa och börjar ifrågasätta sina värderingar. De drar sig undan och vill bara hitta lösningar på egen hand. Men när de bara koncentrerar sig på det de själva tycker är viktigt så är det lätt att missa något som är en reell del av bilden. Kreativa förslag är bra, men de måste stämma överens med verkligheten. INFP kan till sist bli så stressad att de blir kritiska av andra, försöka dominera och tvinga andra att acceptera deras förslag.

Vilka karriärer passar bäst för INFP?

INFP är känsliga drömmare som osjälviskt jobbar för andra. De är idealistiska och kreativa, men drar sig gärna undan. En INFP är inte alltid så praktiska och de är inte naturliga ledare. Däremot så hjälper och stödjer de gärna sina medmänniskor och gör allt för att de ska hitta sina egna principer. INFP är bra på att uttrycka sig. De har dock behov av utrymme för att kunna göra saker och ting på sitt eget sätt, enligt sin övertygelse. Några yrken som kan passa dem bra är:
• Författare eller frilansare
• Socialarbetare
• Lågskolelärare
• Barnmorska
• Veterinär
• Psykolog
• Fotograf

Vilka karriärer bör en INFP undvika?

INFP har svårt att jobba med något som de inte tror på, eller där de tvingas följa någon annans principer. De kan också vara blyga eller reserverade, det tar tid för dem att öppna upp. Trots att de kan uttrycka sig mycket väl i skrift så har de inte samma förmåga verbalt. För INFP kan det även vara jobbigt att ha ett yrke där de måste fatta snabba beslut. Därför bör en INFP undvika de följande karriärerna:
• Politiker
• Telefonförsäljning
• Elektriker
• Försvaret
• Tandläkare
• Domare

Några berömda INFP personligheter

En INFP har visioner och inre övertygelse. De ser det goda omkring sig och har starka ideal. Dessa passar inte alltid in med resten av samhället, men det är inte så viktigt för dem. Bland de mer kända INFP personligheterna så finner du: George Orwell, Amy Tan, Vincent van Gogh, Helen Keller, Bob Marley, Joni Mitchell, Johnny Depp, Mia Farrow samt Richard Gere.

Vad tycker en INFP om att göra?

På sin fritid är det vanligt att en INFP tycker om att få utlopp för sin kreativa sida. Framför allt genom att skriva och läsa. Både poesi och annan litteratur är lockande. De vänder sig också gärna till musik, teater och annan konst.

Fakta om INFP

En INFP har tendensen att koncentrera sig på bara några få. Det vill säga de lägger sin energi på att hjälpa andra, men klarar inte av att ha allt för många bollar i luften. Detta kan göra dem trötta och stressade. Samma princip gäller när de är aktiva för ett gott ändamål. De klarar inte av att splittra sig allt för mycket, då kan de lätt bli negativa och tappa sin inre glöd.
Eftersom INFP gärna tänker djupt och filosoferar om olika tankar är det lätt för dem att tappa fotfästet om verkligheten. De drar sig ibland undan och isolerar sig nästan. Om de då inte har ett nätverk av vänner och familj som kan dra dem tillbaka så kan de verkligen försvinna in i sin egen värld.
Det är mycket positivt med INFP. De ser världen med goda ögon, och inspirerar andra med sin medkänsla och kreativitet. Eftersom en INFP anser att alla måste hålla sig till sina inre principer så dömer de inte heller andra. Istället är de flexibla och tillmöteskommande, de kan ofta se något från olika vinklar.
Men lika gärna som de accepterar andras rätt till en åsikt så reagerar INFP inte bra på att bli attackerad. När deras egna värderingar ifrågasätts eller någon försöker tvinga dem till att tänka som alla andra. Vad de trivs med allra bäst är när det finns öppen kommunikation och ett utbytande av tankar. Du måste inte ha samma åsikter som alla andra, det viktiga är att du är sann mot dig själv. Att du håller fast vid dina inre principer och värderingar.