Välj en sida

Vad är en INTP?

Briggs och Meyers personlighetstest är det mest använda över hela världen. Det hjälper dig att känna dig själv. Att veta vilket yrke som passar dig bäst och varför du reagerar på ett visst sätt. Men det kan också vara till nytta när du har med andra att göra. Allt fler inser hur viktigt det är att definiera sig själva för att kunna gå framåt och utvecklas.
INTP står för introvert, intuitiv, tänkande samt perceptiv. I korta ordalag handlar det om en person som fungerar bra på egen hand, tycker att tankar och koncept är viktigare än kalla fakta. Men som ändå fattar sina beslut grundat på logik, och som tycker om att vara spontan och flexibel. De har kallats för arkitekter och logiker, eftersom de har en stark förmåga att förstå de mest komplexa problem.

Hur fungerar en INTP?

Det är bara en liten del av befolkningen som hör till INTP, runt tre procent. Eftersom de inte tycker om att vara en del av den stora flocken så passar det dem alldeles utmärkt. De syns i samhället, och många kända vetenskapsmän hör till denna kategori. INTP är uppfinningsrika, kreativa och med ett kraftfullt intellekt. En sällsynt kombination som lett till stora upptäckter.
En INTP tänker mycket och det surrar hela tiden inne i huvudet på dem. Men det de säger är inte alltid så väl genomtänkt. De tycker om att diskutera och filosofera om saker långt innan de tänkt klart. Därför kan det ibland nästan verka som att de ljuger eller är oärliga, men det är bara deras sätt att komma fram till lösningar.

Hur känner jag igen en INTP?

INTP tycker om att se på flera olika sidor innan de kommer fram med den slutgiltiga poängen. Det finns så många faktorer att ta med i beräkningen. Men när de väl kommer fram till en slutsats så är den unik och väl fungerande. Däremot kan det vara svårt för dem att komma med rapporter under arbetets gång. De har helt enkelt inte en klar ide’ om var de är förrän de nått fram.
Deras starka sida är att vara kreativa och tänkande. Rutiner och praktiska göromål är inte riktigt något som de klarar av så bra, de passar bäst när de kan få utlopp för sin kreativitet och potential. Ibland kan de verka som en virrig professor, de har så mycket inne i sitt huvud. Men om en INTP träffar någon likasinnad som är villig att diskutera dessa tankar så kommer de verkligen i sitt esse. Däremot kan de ofta känna sig blyga i sällskap av okända personer.

Vilka starka sidor kan en INTP bidra med på arbetsplatsen?

INTP har verkligen en stor förmåga att analysera och lösa mycket komplexa problem. De kommer ofta fram med helt nya lösningar, de är uppfinningsrika och intellektuella. För en INTP har tradition och andras tidigare framgångar inte så stort värde. Istället går de gärna framåt med sina egna ide’er och lösningar. För dem är det teorin och problemlösningen som är det viktigaste. De låter gärna andra ta hand om den praktiska biten med att faktiskt utföra jobbet.
För att riktigt kunna jobba väl så behöver en INTP utrymme. Deras tankar måste kunna flöda fritt och de ska inte vara bundna av konventionella regler eller byråkrati. Med en liten grupp av lika smarta personer som dem kan de nästan göra underverk. Ibland har de dock en tendens att se ner på de som inte har samma skarpa logiska sinne som de själva.

INTP och stress

Ganska naturligt så blir INTP stressade när andra avfärdar deras tankar och teorier. Eller när deras kompetens ifrågasätts. Även om de ibland kan verka virriga innan de nått fram till en viss lösning så är det mycket som rör sig där inne. Därför kan det vara stressande inte bara när folk avfärdar dem men också när de helt enkelt inte förstår deras tankegång.
Därför kan INTP också bli stressad när de inte ser logiken i något. För dem är det viktigt att förstå hur något fungerar, att lösa en komplex situation. Men allt här i livet är inte logiskt och detta kan vara som en mur för dem.
Vanlig konversation brukar stressa en INTP. De vill prata om stora saker, inte bara stå och kallprata. De tycker inte heller om att bli avbrutna i sin process, eller när det är allt för mycket ljud omkring dem som stör deras tankegång.
Trots att INTP ofta kommer fram till unika lösningar och älskar att sätta tänderna i ett svårt problem så blir de stressade om de hamnar i rampljuset. De föredrar att jobba på i det tysta, att syssla med det som de verkligen är intresserade av.
En INTP som är stressad börjar lätt att klaga och blir överkänslig för vad andra säger och gör. De börjar ofta diskutera ämnet från en intellektuell sida, och kanske även kritisera det andra har att bidra med. Det är inte heller ovanligt att de lägger allt för mycket tid på detaljer och rentav missar att bli färdiga i tid.

Vilka karriärer passar bäst för INTP?

En INTP passar allra bäst i ett yrke där de kan få utlopp för sin kreativitet och använda sitt intellekt. Där de kan analysera koncept, tänka djupt och komma fram till lösningar. De trivs med utmaningar på denna nivå och tar sig gärna an riktigt svåra projekt. Många gånger så passar de bäst i praktiska omgivningar, men en del tycker om att analytiskt närma sig andra människor. Men då ofta från en intellektuell vinkling. Bra karriärer för INTP kan inkudera:
• Programmerare, analytiker och annat som har att göra med data
• Ingenjör av olika slag
• Vetenskapsman
• Biokemist
• Arkitekt
• Advokat

Vilka karriärer bör en INTP undvika?

En INTP kan i princip jobba med vad som helst, det vill säga de klarar av det mesta. Men vissa situationer och arbetsmetoder kan vara stressigt för dem. Deras fulla potential kommer inte fram och de kan känna sig begränsade. Eftersom de är introverta så passar de bäst med att jobba bakom kulisserna, att få lösa problem utan att involvera andra. Bland de karriär som en INTP bör undvika finner du:
• Telemarketing
• Förskolelärare
• Restaurang
• Tandhygienist
• Politik

Några berömda INTP personligheter

Det är inte underligt att denna lista inkluderar flera stora vetenskapsmän. Men även andra intellektuella personer finns med här. Listan är lång och varierad med bland annat: Charles Darwin, Albert Einstein, Marie Curie, Immanuel Kant, Cathy Freeman, Abraham Lincoln, Gerald Ford, Edward Snowden, Harper Lee, Liam Gallagher, M.I.A, Paul Allen, Larry Page, Dustin Hoffman och Kristen Stewart.

Vad tycker en INTP om att göra?

Du skulle kunna tro att INTP sitter och löser stora problem på sin fritid. Och de tycker om att läsa, skriva och gå på kurser. Men INTP dras även till konst och kultur. De trivs med att vara ute i naturen, gärna gå på vandringar och utflykter. Strategiska sporter eller spel som schack är något de ofta håller på med.

Fakta om INTP

Men eftersom det ofta är svårt för INTP att koppla ihop sina teorier med verkligheten så upplevs de gärna som kalla och utan känslor. Faktum är att de inte har mycket till övers för emotionellt snack. I deras värld samlar du fakta och ide’er. Dessa ska sedan bearbetas på ett logiskt sätt, du ska resonera med kreativa och intellektuella metoder. Detta lämnar inte mycket rum för känslor.
En INTP tycker om att analysera och diskutera saker ingående. De plockar gärna isär en teori helt och hållet för att se den från olika vinklar. Ibland kan de ifrågasätta något bara för att hålla diskussionen gående. INTP ser direkt om något inte är helt genomtänkt eller om det är fel.
Det kan vara svårt att ha en INTP som partner. Här är det viktigt att förstå deras behov av personligt utrymme. De trivs ofta med någon som är lika smart som dem, som kan mäta sig med dem intellektuellt. Annat som har att göra med ett vanligt liv är inte så viktigt för dem. Det är mest logik och analys som är deras fokus. INTP drar sig gärna undan om det blir allt för känslomässigt runt omkring dem.
INTP kan vara lite väl mycket för de som finns runt omkring dem, men det beror ofta på att andra inte reagerar så bra när de ser en sådan fantastisk förmåga. Men de har lätt för att tvivla på sig själva. Hela tiden så omvärderar de sina teorier och tankar, de vill ju inte missa något. Detta kan ibland leda till att de försvinner in i sin egen värld och stannar upp processen med att lösa problemet.
Universum är fullt av härliga mysterier som ska analyseras och lösas. Hela livet så går gärna en INTP undan och lägger fokus på sitt inre. Det finns så mycket att tänka på, att koppla samman med annat och hitta en logik bakom. Ibland så verkar en INTP helt bortkopplad från det som sker omkring dem, men det är bara för att all deras uppmärksamhet riktas på större och mer komplexa saker.