ENTP Personlighetstyp

Vad är en ENTP?

Det är bra att lära känna sig själv. Du kan få en större självkänsla när du ser vad du har för starka sidor. Vad bara du kan bidra med i en relation eller på arbetsplatsen. Katharine Briggs och Isabel Myers test har länge använts för att ge en indikation av olika personlighetstyper. Det är fortfarande det mest populära och beskriver bra vem du är.
ENTP- extrovert, intuition eller sinnesförnimmelse, tanke och perception. En debattör, någon som har visioner, en utforskare. ENTP är en person som trivs med att vara tillsammans med andra, är uppslukad av koncept och inte torra fakta, fattar sina beslut baserat på logiskt resonemang men ändå föredrar att vara spontan och flexibel.

Hur fungerar en ENTP?

ENTP trivs som allra bäst med en rejäl diskussion. De tycker om att analysera och slita sönder motstånd till sina ide’er. Inte så att de tror att de alltid har rätt. Ibland kan de debattera om sådant de faktiskt inte tror på, bara för att det är roligt. ENTP är snabba, lekfulla och inriktade på att komma fram till ett resultat. Och snabbt ska det gå också. De har inte så mycket tålamod med någon som inte hänger med.
Många gånger går ENTP med sin instinkt, och är inte rädda för att ta risker. Samtidigt så är de samarbetsvilliga och hjälpsamma. De byter gärna fokus om något förändras runt omkring dem. Denna energi och vilja att hitta lösningar är smittsam. Folk i närheten känner sig inspirerade och deltar gärna i den brainstorming som ENTP sätter igång. Detta leder ofta till effektiva lösningar som är konkurrenskraftiga.
Denna vilja att lyckas, att prestera, är inte begränsad till ENTP själva. De håller ett öga på andra och hjälper dem gärna överkomma problem för att nå fram. Men en ENTP är sällan nöjd med att bara jobba med en sak. Deras naturliga nyfikenhet driver dem vidare till nya situationer och problemställningar. Men inte genom att ta en sak i taget, utan ofta är det spontana reaktioner som gör att de byter fokus.

Hur känner jag igen en ENTP?

En ENTP tycker om att tänka stort. De har ofta något att säga och ifrågasätter gärna det etablerade. Detta kan många gånger vara av godo eftersom det inte finns någon risk att hamna i en rutt med dem bredvid dig. När det är dags att analysera eller byta ut befintliga metoder eller system är ENTP ovärderliga.
Däremot så är inte ENTP lika förtjusta i att göra det de kommer fram till. Deras starka sida ligger i att analysera och komma upp med något nytt. När sedan det tråkiga arbetet börjar och det hela ska praktiseras så fortsätter de helst till någon ny utmaning.
Regler är till för att brytas, ENTP tycker om att hitta kryphål. De använder gärna en situation till sin egen fördel, men inte på ett illasinnat sätt. För dem är det bara så tråkigt med regler och standard att de helst vill komma ur det hela.
Ibland kan ENTP upplevas som respektlösa och de trampar ofta folk på tårna. För det spelar ingen roll om det är chefen eller någon annan som har en åsikt, den ska ifrågasättas. De är ärliga och skräder inte orden, något som inte alla uppskattar. Om deras öppenhet inte förstås eller om folk tar det allt för personligt kan det faktiskt leda till problem. ENTP respekteras ofta för sin rättframhet, men det leder inte till några varmare känslor med andra.

Vilka starka sidor kan en ENTP bidra med på arbetsplatsen?

ENTP har en fantastisk förmåga att se olika sidor av en sak. De kan analysera ett projekt eller uppgift in i dess djupaste. Detta ger dem möjlighet att komma upp med innovativa lösningar som verkligen fungerar. Denna deras törst för nya utmaningar smittar lätt av sig och de kan få med sig hela gruppen. De är inspirerande och intressanta, med sin ständiga förmåga att se detaljerna.
De trivs och utvecklas om de har en chans att ständigt få nya utmaningar. Detta tvingar dem att fortsätta lära sig och förkovras. Många gånger så vill ENTP vara bäst, och ha en viss makt i verksamheten. De föredrar att umgås med andra som har en högre position, gärna de som har en liknande förmåga att tänka snabbt.
Det bästa för en ENTP är när de kan jobba tillsammans med likasinnade personer. Ta itu med teoretiska problem och hitta fram till nya, kreativa lösningar. Bara de slipper fortsätta med detaljerna och den praktiska biten. De blir snabbt uttråkade och behöver en svår uppgift att bita i. Få personer är så bra på att hitta lösningar som ENTP. Och du kan nästan alltid vara säker på att det inte kommer att vara en standardlösning. Samma sak två gånger är något som inte existerar för ENTP.

ENTP och stress

Det är ganska uppenbart att ett monotont liv eller arbete kan leda till stress för en ENTP. De föredrar att snabbt gå vidare till nästa problem och inte sitta fast i en rutin. Om de inte stimuleras mentalt och intelligensmässigt så blir de först uttråkade och sedan stressade. Det samma gäller om de måste syssla med allt för många detaljer eller har en tidsfrist för sin verksamhet.
Till att börja med brukar en ENTP involvera andra när de befinner sig i en stressfylld situation. Någon att bolla tankar och diskutera uppgifterna med. Gärna flera stycken på en gång, så att debatten verkligen går hög och tankarna flödar. Men det är lätt hänt att ta på sig för mycket.
En stressad ENTP kan lätt göra misstag och inte se uppenbara lösningar. När stressnivån blir allt för hög så kan ENTP lätt börja överdriva sitt uppförande. De äter, pratar eller tränar för mycket. Deras pedantiska sida visar sig och de blir känsliga för kritik.

Vilka karriärer passar bäst för ENTP?

ENTP är karismatiska och snabba tänkare. De kan lätt leda en grupp i rätt riktning och få igång en hälsosam debatt. Tillsammans kan de komma fram till mycket bra lösningar, ofta något som ingen tänkt på tidigare. Men de fullför inte projektet genom att gå in på de praktiska detaljerna. Därför är det bra med ett yrke där det hela tiden finns något nytt och intressant för dem att hantera. Där de kan få leda och analysera, vara kreativa med alla sina förmågor. Bra karriärer för en ENTP kan vara:
• Advokat
• Börsmäklare
• Finanskonsult
• Arkitekt
• Fotograf
• Datateknik
• Teknisk expert

Vilka karriärer bör en ENTP undvika?

Allt som är långtråkigt och monotont kan göra en ENTP helt tokig. Därför ska de undvika yrken med vardagliga rutiner. Samtidigt så är de inte kända för att vara taktfulla och bry sig om andras känslor. Allting ska diskuteras vilket inte fungerar i alla situationer. Bland de karriärer som ENTP helst ska undvika kan du finna:
• Läkare
• Administration
• Präst
• Pilot
• Grundskolelärare
• Receptionist

Några berömda ENTP personligheter

Det finns flera kända ENTP personligheter, bland annat: Theodore Roosevelt, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Steve Wozniak, Alexander den store, Sokrates, David Hume, Gene Wilder, Alfred Hitchcock, Rowan Atkinson, Karl Lagerfeld, Frank Zappa och Tom Hanks.

Vad tycker en ENTP om att göra?

ENTP trivs med en ganska aktiv fritid. De använder gärna sin tid till att förkovra sig, gå på kurser eller vidareutbildningar. Men de tar sig också tid till att njuta av konst, att skriva själva eller delta i kulturella evenemang. Många tycker om att sporta eller spela videospel.

Fakta om ENTP

Du kan aldrig säga till en ENTP att de måste göra något bara för att det alltid gjorts på det sättet. För dem är detta en utmaning, och de sätter direkt igång att analysera och förstöra alla dina argument. Ingenting är vad det verkar från början utan allt kan ifrågasättas. Detta är en stark sida men kan ibland leda till svaghet. Det samma sker om du säger att något är omöjligt. För ENTP är detta återigen en chans att visa att du har fel.
Istället för att upprepa samma lösning två gånger så vill hellre ENTP komma på något nytt. Det spelar ingen roll om det kanske är något bra, ett problem innebär en utmaning att komma fram till en ny lösning. De litar på sin skicklighet och tar saker som de kommer upp. Förberedelse är inte direkt något för dem, utan de kastar sig rakt ut i utmaningen.
Vanligtvis så tänker en ENTP inte så mycket på hur deras projekt eller analysera påverkar andra. Istället så vänder de på det och ser vilket inflytande andra har på deras uppgifter. De tänker stort och tycker om att se alla sidor av myntet.
ENTP är spontana och uppfinningsrika i sina relationer med andra. De tycker om att diskutera med sin partner men uppskattar att de har en åsikt. Ibland kan det bli lite för mycket av det goda eftersom de tycker om att argumentera bara för att det är roligt. Det underlättar i relationen om den andra parten är stark och står på egna ben. Och inte tar illa upp när ENTP hellre följer sina idéer än tänker på hushåll och andra vardagliga sysslor.