Välj en sida

Vad är en ESTJ?

Genom att känna till din personlighetstyp blir det lättare att välja yrke. Eller om du redan befinner dig i en bransch så kan det ge dig större förståelse för dig själv och hur du reagerar i olika situationer. Briggs och Myers definierade det allra populäraste testet för flera årtionden sedan. Än idag är det ett av de vanligaste och mest använda.
ESTJ- extrovert, sinnesförnimmelse, tänkande och dömande. Det här är en riktig chefspersonlighet, verkställare som de ibland kallas. Handledare eller förman är andra uttryck som använts för att beskriva denna personlighetstyp. De föredrar att basera sina beslut på logik och resonemang, gärna kopplade till fakta och detaljer. Istället för att vara spontana tycker de om struktur och en väl organiserad miljö.

Hur fungerar en ESTJ?

ESTJ tycker om när det är ordning och reda. De håller fast vid traditioner och använder sin förståelse av samhället till att ena folk. Många gånger så anmäler de sig frivilligt till att vara samordnare eller organisera andra. För dem är ärlighet och integritet två viktiga egenskaper. En ESTJ tvekar inte att ta ledningen, även i lite knepigare situationer.
Deras starka känsla för traditioner gör att de gärna organiserar familjeträffar eller liknande tillställningar. Men de är inte bara bra på att föra alla samman, ESTJ jobbar också hårt med att alla ska trivas. För dem är andra människor viktiga, de är sociala och trivs när det är folk omkring dem.
En ESTJ jobbar själv hårt och förväntar sig även att andra ska göra det samma. Det gäller att bygga upp din karaktär och att ha värderingar här i livet. Även om en del kan tycka det är jobbigt att de förväntar sig så mycket av andra så föregår de alltid med ett gott exempel. ESTJ anser att position och auktoritet är något du måste jobba dig fram till, du ska förtjäna det du får.
Det är inte så lätt att rucka på en ESTJ när de vet att de har rätt. Deras principer och värderingar är klara och de skräms inte av lite motstånd. För dem är struktur och tradition ingenting du tar lätt på. De har väl uttänkta åsikter och vet precis vad som är acceptabelt.

Hur känner jag igen en ESTJ?

En ESTJ tar gärna tag i olika projekt eller problemställningar. För dem är det ett nöje att överkomma utmaningar och de får ofta med sig andra i processen. De är resultatinriktade och delvis ambitiösa. ESTJ är beslutsamma och målinriktade på ett sätt som smittar av sig. Det är lätt för dem att inspirera och leda andra till att också jobba lika hårt som de själva.
ESTJ klarar sig bra själva, så till vida att de kan se en situation klart och tydligt. Deras respons är snabbt och praktiskt, och de känner sig säkra på sig själva. De vet att de klarar det här och trivs när de kan få större ansvar.
Det är handling som gäller, och ESTJ tänker inte alltid så noga på de långsiktiga konsekvenserna. Att fatta beslut och vara handlingskraftig är en stor fördel i deras ögon. Och de är duktiga, fokuserade och intresserade av de redan etablerade teknikerna och protokollen.
I en relation kan du alltid lita på en ESTJ. Men de kan även vara lite väl påstridiga och anse att de har rätt. De vill att familjen ska hålla sig till traditioner och vara väl organiserad. Mitt hem är min borg är ett motto som verkligen passar ESTJ.
Det är lätt för ESTJ att ta ledningen, men de måste vara försiktiga i sina förhållanden så att de inte blir allt för dominerande. Kommunikation är av yttersta vikt och ibland måste ESTJ ta ett steg tillbaka. Då kan deras naturliga fallenhet för att organisera och upprätthålla värderingar vara till nytta för hela familjen.

Vilka starka sidor kan en ESTJ bidra med på arbetsplatsen?

Den allra starkaste sidan av ESTJ är deras förmåga att organisera. Inte bara sina medarbetare, men också projekt eller uppgifter. De föredrar faktiskt att ha en ställning där de kan fatta beslut och där deras förmåga kommer till sin fulla rätt. När arbetsplatsen är väl organiserad så att de kan använda denna egenskap så kan de verkligen bli en nyckelperson för verksamheten.
Du kan lita på att ESTJ fullför sina uppgifter. Det tar inte lång tid innan de har ett gott rykte och alla vet att om du vill ha något gjort ska du be dem. För en ESTJ är det en känsla av tillfredsställelse när de levererar i tid och med kvalitet. Ibland kan de dock ta på sig lite för mycket bara för att de vill göra allt. Men de jobbar också hårt på att få andra att göra sin del. Alla måste följa reglerna och ta sina uppgifter på allvar.

ESTJ och stress

För ESTJ är det viktigt med struktur och organisation. De tycker om att ha en yttre ram som är väl organiserad för att sedan själva kunna ta ledning inom dessa ramar. När detta inte fungerar kan de bli stressade. Som när någon ifrågasätter eller ignorerar deras regler och värderingar. Eller om de måste jobba tillsammans med personer som inte är organiserade eller som inte vill bli ledda.
I och med att de har en sådan stark känsla för att lyckas kan ESTJ bli stressade om de inte klarar av att fullfölja sina löften eller uppgifter. Likaså kan konstant förändring eller nya situationer göra att de känner sig stressade.
När ESTJ är stressade kommer deras ledarsida fram ännu tydligare. De kan köra lite väl mycket med andra och tjata på dem att jobba på. ESTJ vänder sig gärna till beprövade metoder för att klara av sina uppgifter under stress, men utan att se på de långsiktiga konsekvenserna.
I värsta fall kan en ESTJ bli tillbakadragen och kritisk. De upplever allt som andra säger som negativt och en attack på deras personlighet.

Vilka karriärer passar bäst för ESTJ?

Det är alltid bäst att försöka hitta ett yrke som passar din naturliga personlighet. ESTJ är bra på att organisare och leda andra. De är pålitliga och jobbar hårt för att slutföra sina uppgifter. En ESTJ trivs med klara målsättningar och tidsfrister, där de får ge allt för att nå fram. Bland de karriärer som kan vara bra för ESTJ finner du:
• Chef
• Advokat
• Domare
• Ingenjör
• Entreprenör
• Pilot

Vilka karriärer bör en ESTJ undvika?

En miljö som inte har struktur eller hierarki kan vara svår för ESTJ. De vill ha en organiserad arbetsplats där de kan få möjlighet att leda sig själv och andra framåt genom hårt arbete. En del karriärer lämpar sig inte direkt för en ESTJ, bland annat:
• Musiker
• Skådespelare
• Psykolog
• Socialassistent
• Förskolelärare
• Sjukgymnast

Några berömda ESTJ personligheter

Det är lätt att hitta berömda ESTJ personligheter. De har självförtroende och är väl organiserade. Ofta så är de dragna till makt eller ledarskap. Bland de mest kända finner du: Saddam Hussein, Theresa May, Andrew Jackson, Ivanka Trump, Alan Dershowitz, Billy Graham, Jeri Ryan, Uma Thurman, Bette Davis, Dr.Phil McGraw, Celine Dion och Tom Clancy.

Vad tycker en ESTJ om att göra?

På sin fritid tycker ESTJ om att syssla med olika projekt i hemmet och trädgården. Bygga, reparera och odla, i en härlig blandning. Många gånger tar de sig också tid att vara aktiva i samhället omkring dem, med frivilligt arbete eller andra tjänster. Men de deltar gärna i olika sporter, förutom att se på dem som åskådare.

Fakta om ESTJ

En ESTJ tycker om att lösa problem och uppgifter. Gärna genom att tillämpa sådant de kan sedan tidigare, men ibland även genom att komma fram till lösningar under arbetets gång. De föredrar uppgifter där de kan se resultatet relativt snabbt. Och det ska gärna vara synliga, påtagliga resultat.
För en ESTJ är det viktigt att följa reglerna. De ser gärna till att andra uppför sig likadant, eller ta konsekvenserna. Många gånger så leder deras starka egenskaper högt upp i toppen. Många av dagens chefer eller ledare är av personlighetstypen ESTJ.
I de flesta situationer är ESTJ redo att ta ledningen. De känner sig säkra på sin sak och vet vad som måste göras. Så fort de kan börjar de organisera gruppen eller uppgiften. Alla ska känna till sin plats och uppgift, och sedan hålla sig till det.
Eftersom både rutin och organisation är viktiga för ESTJ så är de ofta medlemmar i klubbar, föreningar, församlingar eller andra samlingspunkter. För det mesta så finner du dem även här i en ledarposition. De respekterar hierarki och kultur, och litar på de som har en högre position. Samtidigt så förväntar sig ESTJ att alla som befinner sig på de lägre trappstegen ska följa order så att säga.
Det handlar alltså om strukturella och pålitliga personer. Ibland kan en ESTJ vara lite väl stark i sina åsikter tycker en del. Men detta balanseras ofta av deras starka vilja att gå framåt. De kräver mycket av andra men ännu mer av sig själva. Samtidigt så är de också snabba på att berömma sina medarbetare för deras insats. Därför faller det sig ofta naturligt att lyssna på och följa en ESTJ.