ENFP Personlighetstyp

Vad är en ENFP?

Många personer har blivit hjälpta av att ta ett test och se vilken personlighetstyp de hör till. Myers och Briggs utvecklade sin teori för många år sedan, men den är fortfarande en av de mest använda. När du vet vilken typ du är så är det lättare att gå framåt och utveckla sig själv. Bland annat så kan det bidra till att du undviker eller löser konflikter på ett mer effektivt sätt.
ENFP står för Extraverted, Intuitive, Feeling, Perceiving. Det vill säga extrovert, intuitiv, känsla och perception. Denna personlighetstyp kallas ibland för en förkämpe, eftersom de har en stark vilja att hjälpa andra lyckas i sina föresatser.

Hur fungerar en ENFP?

ENFP trivs med att umgås med andra. De lägger vikt vid ide’er och koncept hellre än att fokusera på fakta och statistik. Istället baserar de ofta sina beslut på känslor eller tankar, och tycker om att vara spontana. Detta är kreativa och dynamiska personer med starka åsikter. Men eftersom de vanligtvis använder sin kraft till att hjälpa andra så framstår de i ett bättre ljus. De har en speciell talang för att se ner i djupet och upptäcka potential när ingen annan märkt den. Sedan ger de sig inte utan jobbar hårt för att personen ska kunna utvecklas.
Detta innebär att de har behov av utrymme för sin personlighet. Att snabbt kunna fatta beslut och komma igång med sina projekt. Många ENFP har en entusiasm som är smittsam, du får lust att ta itu med dig själv när de beskriver allt de tror du kan göra. Ofta så har de en tendens att dras mot konst av olika slag. Troligtvis för att det är ett sätt att uttrycka tankar och nyskapande.
För en ENFP är det lätt att prata om sina drömmar och målsättningar. Men de tycker också om att höra vad andra har för tankar och mål i livet. De för gärna upp detta ämne i en konversation och är alltid entusiastiska oavsett hur stor fantasi det handlar om. ENFP dömer ingen utan tror att det mesta är möjligt. Däremot trivs de inte lika bra med att konversera om verkligheter och kalla fakta, då försvinner deras koncentration ganska snabbt.

Hur känner jag igen en ENFP?

En ENFP är social och blir ofta festens medelpunkt. Inte så att de kan ses som festprissar. Istället så trivs de med att knyta kontakter och umgås med andra. De är både charmiga och positiva, hela tiden med fokus på andra.
Men i sitt intresse för hur andra mår och vad de kan åstadkomma så glömmer aldrig ENFP bort den stora helheten. De ser på världen som ett stort mysterium, en gåta som de vill lösa. Inte genom att samla fakta och analysera allt på ett binärt sätt. Utan genom sina glasögon fyllda med känslor och mysticism. ENFP ser alltid efter en djupare mening i vad de ser omkring sig.
Det är lätt för ENFP att hamna i en ledarroll. Med sin starka entusiasm och många ide’er om hur andra kan uppfylla sig själva så brukar de ganska snabbt befinna sig i rampljuset. Folk flockas till dem för att de är så givande och uppmuntrande. Men detta är inte en roll som passar så bra för ENFP, speciellt inte om det leder till andra faktorer som en ledare måste handskas med. De föredrar att känna och skapa, inte leda och organisera.

Vilka starka sidor kan en ENFP bidra med på arbetsplatsen?

För en ENFP är andra personer mycket viktiga. De ser vad de har att erbjuda, och vad de skulle kunna göra under andra omständigheter. Samtidigt så är de villiga att bistå och hjälpa till med att nå upp till de mål som de tror kan vara inom räckhåll.
Det är lätt för ENFP att diskutera och komma igång med nya projekt. De har en stor känsla för vad andra kan göra och stimulerar dem gärna så de klarar av att gå framåt. Detta kan vara till stor hjälp på en arbetsplats, där allt ibland blir stillastående och mindre produktivt. Genom att ge någorlunda fria tyglar åt en ENFP kommer alla att kunna jobba mer effektivt och utnyttja sina inre resurser.

ENFP och stress

För ENFP är det viktigt att umgås med folk. De är utåtriktade och positiva, och trivs med att alltid finnas till hands. Framför allt så behöver de ha utrymme för att utveckla sina ide’er och projekt. Därför kan det skapa stress om de tvingas in i ett monotont arbete. En situation med allt för mycket administration och mindre skapande.
Denna svaghet med praktiska detaljer, om du kan kalla den för det, innebär ibland att en ENFP inte klarar av rent praktiskt att fullfölja det de sätter igång. Alla vet att entusiasm och god vilja får dig halvvägs men inte hela vägen. Detta kan leda till stress för ENFP.
De är också ganska känsliga för auktoritet och blir gärna stressade om de inte har sin personliga frihet. Detta kan leda till svåra situationer på vissa arbetsplatser som har väldigt klara regler och begränsningar.
I stressfyllda situationer har en ENFP tendensen att dra sig undan. Du märker det extra mycket eftersom de normalt är så öppna och sociala. De blir ofta kritiska mot andra, raka motsatsen till hur de normalt fungerar.
Det är viktigt att ENFP lär sig säga nej ibland. Många utnyttjar någon som har en sådan hjälpande och stimulerande personlighet. Kanske inte medvetet men de dras ofta till dem och lägger allt för stort ansvar på deras axlar. Samtidigt måste ENFP lära sig ta hand om sig själv. Du kan inte lägga alla din energi på andra, utan du själv har också behov av sömn och avslappnande aktiviteter.

Vilka karriärer passar bäst för ENFP?

En ENFP har lätt för att kommunicera. De har en humoristisk sida och kan uttrycka sig väl. Samtidigt så är de kreativa och engagerande, samt lojala mot de personer de strävar att hjälpa. Bra jobb för dem finns inom konst och skapande, kreativa yrken där de kan få utlopp för sina talanger. Ofta så kommer de till sin fulla rätt när de får kombinera denna kreativitet med sin vilja att hjälpa andra. Bra yrken för ENFP kan vara:
• Lärare
• Musik eller annan konst
• Psykolog
• Författare
• Underhållning
• Journalist

Vilka karriärer bör en ENFP undvika?

Med tanke på hur kreativa ENFP är så känns det uppenbart att monotona eller repetitiva yrken inte är något för dem. De fungerar inte heller så bra när det är en stark ledning och du mer eller mindre bara måste leda. Antingen en ledare, någon som kommenderar, eller helt enkelt branschens upplägg. Mindre bra yrken för ENFP är därför:
• Ingenjör
• Bank eller revisor
• Företagsjurist
• Försvaret

Några berömda ENFP personligheter

Listan på berömda ENFP personer är lång och varierad. Med sin utåtriktade personlighet är det inte svårt att bli känd med denna personlighetstyp. En del av de mer kända ENFP personligheterna inkluderar: Charles Dickens, Anais Nin, Robin Williams, Jerry Seinfeld, Walt Disney, Daniel Radcliffe, John Lennon, Bob Dylan, Fidel Castro, Julian Assange, Salvador Dali och Janis Joplin.

Vad tycker en ENFP om att göra?

Det är inte så konstigt att den kreativa sidan kommer fram även på fritiden. ENFP tycker om att skriva själva samt läsa andras alster, lyssna till musik och även spela instrument, njuta av konst men också skapa själva på olika sätt och vis.

Fakta om ENFP

En av de allra starkaste sidorna hos ENFP är deras förmåga att inspirera andra. Detta gör dem ovärderliga på arbetsplatsen och en arbetsgivare som inser detta har funnit en skatt. De ser saker som andra inte uppmärksammar med en gång. Om det bara finns en skugga av potential i en person så kan du vara säker på att den upptäcks av en ENFP. Eftersom de också är lojala så bistår de andra i processen ända fram tills de uppnått sina mål.

Det kan ta tid för en ENFP att hitta sin plats i samhället. De utforskar gärna sociala relationer och känslor en tid innan de bestämmer sig för vad de tycker. Men när de väl funnit något de kan relatera till och där deras personlighet kan komma till uttryck så är det inte mycket som kan stoppa dem. De är en kraft att räkna med, något som kan användas till att göra mycket gott.

Man beräknar att runt sju procent av befolkningen är ENFP. Denna grupp syns och hörs, de är inte direkt tystlåtna. Men vanligtvis på ett positivt sätt, folk trivs med dem och dras till deras sällskap. För dem är det helt naturligt att prata om känslor och att erkänna vad du tänker och tycker. Eftersom de också är så sällskapliga så är detta ofta ett ämne som de håller fram.

Med sin kreativitet och entusiasm är det lätt för ENFP att bli uttråkad. Därför ser du ofta hur de har en rad med olika aktiviteter och vänskaper på gång. Nya projekt och intressen kommer och går. De väljer ofta sina vänner från flera olika bakgrunder och ställningar. På detta sätt stimuleras de och håller det hela på en intressant nivå.