ISTP Personlighetstyp

Vad är en ISTP?

Redan i början av 1900-talet så utvecklade Isabell Myers och Katherine Briggs sin teori om olika personlighetstyper. Trots att det inte har direkt vetenskaplig backning så är det ett av världens mest använda test för självkännedom och personlig utveckling. Myers-Briggs personlighetstest är grundat på Carl Jungs teorier om psykologiska typer, att alla hör till en av fyra grupper med olika kombinationer. En av dessa typer är ISTP.

ISTP står för Introvert Sensing Thinking Perceiving. På svenska blir det Introvert Sinnesförnimmelse Tanke Perception. En sådan person trivs bra i sitt eget sällskap, baserar sig på fakta och fattar sina beslut grundat på logik. De föredrar att vara spontana istället för att bara följa planer. Samtidigt är de ofta duktiga med verktyg och kallas ibland för hantverkartypen.

Hur fungerar en ISTP?

En ISTP är alltså både flexibel och logisk. De ser på omvärlden med en vilja att lösa problem. Tänker hela tiden ut praktiska lösningar på uppgifter och olika sätt att fullfölja dem. ISTP är självständiga, samtidigt som de gärna samarbetar med andra.

ISTP-personen är noga med detaljerna, och har en klar bild av vad som förväntas av dem. Tack vare detta så ser de direkt när det krävs ett snabbt ingripande och är redo för detta. Även om de kan vara något reserverade så är de inte tillbakadragna. De tolererar olika personligheter men kan reagera när något är emot deras logiska principer.

Hur känner jag igen en ISTP?

En ISTP är alltså försiktiga och håller sig lite för sig själva. Observerar gärna på avstånd, men ändå med stort intresse. De ser gärna på situationen från olika vinklar och fattar inte ett beslut med det samma. När de ser något som behöver åtgärdas så föredrar de att ge råd istället för att ingripa själva. Men alltid med samma noggranna analys och kunskap om problemet. När tekniska problem är aktuella har de en stor känsla och kännedom om det mekaniska.

Vilka starka sidor kan en ISTP bidra med på arbetsplatsen?

En ISTP trivs med att analysera och logiskt komma fram till slutsatser. Därför är de mycket bra med att förbereda projekt och hitta de allra bästa lösningarna. De testar gärna genvägar och olika sätt att göra en sak. För att sedan komma fram till vad som kan vara det allra bästa. En ISTP passar därför alldeles utmärkt i rollen som rådgivare. Någon som håller i alla trådarna men inte fattar besluten.

Personer inom ISTP är kreativa och öppna för utmaningar. Med sin optimism och energi tar de sig an olika problem och letar efter en lösning. Men den ska vara praktisk och baserad på fakta. Eftersom de också har en teknisk fallenhet blir det lättare att komma fram till en slutsats som faktiskt fungerar. En klar fördel är att de vanligtvis förblir lugna när det uppstår en kris. Så länge det inte är något som påverkar dem personligen så klarar de av att hålla huvudet kallt och söka efter en lösning.

ISTP och stress

Alla har något som får dem att känna sig stressade. När dessa situationer uppstår kan det bli svårt att jobba vidare, och det värsta inom oss kommer fram. För en ISTP kan detta ske när de tvingas jobba i en rutt eller enligt allt för noggranna planer. De har behov av självständighet för att fungera som allra bäst. En annan stressfaktor kan vara när deras analys eller praktiska lösningar inte accepteras. Eftersom de baserar allt på fakta och ett balanserade av alla faktorer kan detta ofta upplevas som en personlig attack. Många ISTP är också känsliga för oväsen. De jobbar gärna självständigt och i tysthet.

Vilka karriärer passar bäst för ISTP?

En ISTP trivs bäst där det finns en del professionell frihet. De jobbar gärna med projekt där de kan styra sitt arbete en hel del själva, men ändå förväntas prestera. Det är inte svårt för dem att komma upp med lösningar. Samtidigt är de ofta praktiskt lagda och har tekniska talanger. Några av de vanligaste karriärerna som passar en ISTP är:
• Juridik
• IT, data-analys
• Ekonomi
• Kirurg
• Ingenjörer
• Lantbruk
• Olika sorters yrkesutbildningar

Det handlar om yrken där du måste kunna tänka snabbt och självständigt. Eller mer praktiska inriktningar som ändå kräver att personen kan analysera och hitta lösningar.

Vilka karriärer bör en ISTP undvika?

Det finns även ett antal inriktningar som inte passar så bra för en ISTP. Med tanke på deras förmåga att se klart på situationer och hitta fram till en lösning så trivs de inte så bra med monotona yrken. De tycker i regel inte om offentlig kommunikation och kontakt. Istället jobbar de helst i skymundan. Yrken att undvika kan därför inkludera:
• Administration
• Bokföring
• HR, personalfrågor
• Entreprenör

Några berömda ISTP personligheter

Det finns flera kända personer som klassificerats som ISTP. Bland dessa kan nämnas Clint Eastwood, Bruce Lee, Lance Armstrong, Woody Allen, Katherine Hepburn.

Vad tycker en ISTP om att göra?

Det är inte bara på arbetsplatsen som du känner igen en ISTP personlighet. På sin fritid tycker de ofta om att ta risker. Köra motorcykel, dykning, skytte, flyga och liknande aktiviteter. Men de är också ofta intresserade av magi och komedi. Förutom att utöva dessa sporter trivs de också med att mecka och syssla med den tekniska biten.

Fakta om ISTP

Så en ISTP är alltså nyfiken och entusiastisk. De analyserar allt de ser omkring sig och går gärna in på detaljer. Ofta tänker de igenom olika sorters lösningar eller scenarion, och ser till att vara förberedd på dem alla.
Utmaningar ses som något positivt, och de är snabba att ta itu med dem. Med hjälp av praktisk logik så kommer de fram till hur dessa kan överkommas. Innan de kommer med en åsikt så har de logiskt analyserat alla möjliga fakta.

En ISTP trivs med att jobba ensam, eller i alla fall självständigt. De är lite reserverade men kommer gärna med goda råd till andra om hur de kan lösa en situation. Istället för att själva fatta beslut ger de hellre allt underlaget och låter någon annan ta den delen av ansvaret.